menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Дата заснування НДЛ ПІО: вересень 2017 року.

Підпорядкування НДЛ ПІО: кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Web cторінка на Facebook: Лабораторія проблем інклюзивної освіти СумДПУЗавідувач НДЛ ПІО: Бондаренко Юлія АнатоліївнаБондаренко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка

Положення НДЛ ПІО

Склад НДЛ ПІО

 • Тереза Сіансіоло – доктор філософії, біхевіорист, керівник клінічної програми «Agape Ministries», МА, MS (США)
 • Коваленко Ольга, співробітник Баварського наукового форуму – BayWISS (Німеччина)
 • Джексон Таня, студентка Університету Гранд-Каньон (США)
 • Дегтяренко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Бондаренко Юлія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Боряк Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Колишкін Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Косенко Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Чобанян Анна Варужанівна – кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Кісліцина М.В., викладач – кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Скиба Т.Ю., викладач – кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Лобанова О.В., викладач – кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Горбань Наталія Вікторівна – викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Зайчикова Анастасія Віталіївна – секретар НДЛ ПІО, лаборант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 • Позняк Олена Сергіївна – директор Комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради /аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка (2018-2022 р.р.)
 • Воротинцева Олена Олександрівна – завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Закарпатського Інституту післядипломної педагогічної освіти /аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка (2020-2024 р.р.)
 • Войтенко Альона Андріївна – вчитель-дефектолог дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства "СУМБУД" Сумський навчально-виховний комплекс "ПРОСПЕРІТАС" /аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка (2021-2025 р.р.)

Партнерство НДЛ ПІО

Партнерсто міжнародного рівня 

НД лабораторія проблем інклюзивної освіти є членом «Международной лаборатории инклюзивного образования» академічної спілки Modern Education & Research Institute (MERI) (Брюссель. Бельгія) (сертифікат)

Завідувач НД лабораторії проблем інклюзивної освіти є членом академічної спілки Modern Education & Research Institute (MERI) (Брюссель. Бельгія) (сертифікат)

 • Он-лайн лекція директора Modern Education & Research Institute (Бельгія) для аспірантів спеціальності 016 Спеціальна освіта (28.09.2021, (Брюссель. Бельгія, фотозвіт)

 • ІІ зустріч Міжнародної лабораторії інклюзивної освіти "Вторована дорога до інклюзії в освіті. Україна – історія успіху" (22.04.2021, Брюсель-Бельгія, звіт, фото, посилання)
 • ІІІ online-зустріч Міжнародної лабораторії інклюзивної освіти на платформі Modern Education & Research Institute за темою "Вторована дорога до інклюзії в освіті. Грузія – історія успіху" (27.05.2021, Брюсель-Бельгія) (посилання)
 • ІV online-зустріч Міжнародної лабораторії інклюзивної освіти на платформі Modern Education & Research Institute за темою «Інклюзивна освіта в системі прав людини» (посилання)

Угоди

Партнерство всеукраїнського рівня

Партнерство регіонального та міського рівнів

Партнерство внутрішньоуніверситетського рівня

Теми наукової роботи НДЛ ПІО:

 • «Корекційно-реабіліатаційна діяльність в сучасному освітньому просторі» (2021-2025). Реєстраційний номер 0121U000895
 • «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» (2015-2020). Реєстраційний номер 0116U00895

Напрямок роботи  НДЛ ПІО 

 

Результати діяльності НДЛ ПІО 

Збірки наукових праць

 • Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наукових праць. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (2017; 2018; 2019; 2020)
 • Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (2017; 2018; 2019; 2020; 2021 - Ч.1, Ч.2)

Конференції НДЛ ПІО

 • Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (програми: ІІІ -2018IV-2018V-2019VI-2020)
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (програми: V-2018; VI-2019VII-2020; VІІІ-2021)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні музеї – центри збереження і використання історикокультурної спадщини» (ІІ-2019)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (2021)

Семінари  НДЛ ПІО

Міжнародного рівня

 • Міжнародний освітній семінар «АВА-терапія. Питання-відповіді» (2020)
 • Науково-методична онлайн зустріч «Перспективи методичної підготовки фахівців закладів з інклюзивним навчання» (2021)

Регіонального рівня

 • Регіональний науково-методичний семінар «Готовність педагогічних працівників загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії: питання теорії і практики» (2018)

Міського рівня

 • Міський науково-практичний семінар «Особливості проведення корекційно-розвиткових занять із ритміки з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (2017)
 • Міський інформаційний семінар «Особлива дитина в звичайній школі. Інклюзивна освіта» (2017)
 • Міський семінар для керівників закладів загальної середньої освіти м.Суми «Ключові ідеї інклюзивної освіти» (2018)
 • Міський навчально-інформаційний семінар «Організація роботи психолого-педагогічного консиліуму в закладі з інклюзивним навчанням» (2018 - звіт, фото)

Внутрішньошкільного рівня

 • Навчально-методичне засідання «Шляхи організації інклюзивного навчання в умовах загальноосвітньої школи» (2017; ЗЗСО №18)
 • Інструктивно-методичний семінар за результатами перевірки ведення документації на дитину з ООП (2017; ЗЗСО №18)
 • Методичний семінар для педагогічних працівників «Забезпечення корекційної спрямованості уроків у закладі загальної середньої освіти» (2018, НВК № 16, м. Суми)
 • Методичний семінар для педагогічних працівників «Методи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку» (2018; НВК № 16, м. Суми)
 • Педагогічна нарада «Інклюзивна освіта: проблеми, перспективи реалізації в гімназії» (2019; гімназія №1, м. Суми)
 • Методичний семінар для педагогічних працівників «Технології модифікації та адаптації освітніх програм для дітей з ООП» (2019; ЗЗСО №18, м. Суми)
 • Методичний семінар для педагогічних працівників «Моделі взаємодії вчителя та асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі» (2019; ЗЗСО №18, м. Суми)
 • Методичний семінар для педагогічних працівників «Технології модифікації та адаптації освітніх програм для дітей з ООП» (2019; Чупахівська ЗОШ)
 • Методичний семінар для педагогічних працівників «Розвиток мовлення дітей з ООП в умовах інклюзивного класу» (2021; ЗЗСО №8, м. Суми)

Тренінги/вебінари  НДЛ ПІО

 • Тренінг для педагогічних працівників Путивльської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 ім. Р. Руднєва «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (14.06.2018)
 • Тренінг для педагогічних працівників м. Суми та Сумської області «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (12.10.2018-13.10.2018)
 • Тренінг для педагогічних працівників м. Суми та Сумської області  «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (08.12.2018-09.12.2018)
 • Тренінг для студентів та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Суми та Сумської області «Створення інклюзивного освітнього середовища у закладі дошкільної освіти» (26.01.2019-27.01.2019)
 • Семінар-тренінг для студентів та педагогічних працівників закладів середньої освіти м. Суми та Сумської області «Створення інклюзивного освітнього середовища у закладі середньої освіти» (27.04.2019-28.04.2019)
 • Тренінг для керівників і педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивною формою навчання, студентів ВЗО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (05.10.2019)
 • Тренінг для керівників і педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивною формою навчання, студентів ВЗО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (19.10.2019)
 • Тренінг для керівників і педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивною формою навчання, студентів ВЗО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (23.10.2019)
 • Тренінг для керівників і педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивною формою навчання, студентів ВЗО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (28.11.2019)
 • Тренінг для керівників і педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивною формою навчання, студентів ВЗО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами» (07.12.2019)
 • Майстер-клас для вчителів з української мови ЗЗСО м. Сум  «Адаптації і модифікації освітніх програм з української мови для учнів з ООП». (12.12.2019)
 • Вебінар для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, студентів ЗВО «Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти» (23.05.2020)
 • Вебінар для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, студентів ЗВО «Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти» (23.05.2020)
 • Вебінар для педагогічних працівників закладів освіти, студентів ЗВО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами» (29.05.2021)
 • Вебінар для педагогічних працівників закладів освіти, студентів ЗВО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами» (12.06.2021)
 • Вебінар для педагогічних працівників закладів освіти, студентів ЗВО «Технологія складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами» (27.11.2021)
 • Вебінар «Різні формати АВА в реаліях України». Модуль 1 (06.10.2021-30.11.2021)
 • Вебінар «Практичне використання ABLLS-R» (09.12.2021)

Освітні послуги НДЛ ПІО

Перелік програм курсів підвищення кваліфікації/стажування

Перелік тематики семінарів/тренінгів/вебінарів

Звіти НДЛ ПІО

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2019»

Фотодайджест науково-практичних заходів НДЛ ПІО 

Відеорепортаж науково-практичних заходів НДЛ ПІО

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ НДЛ ПІО

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Центральний корпус, каб. № 137
Телефон:
(0542) 68-59-43 (тел. кафедри)
+380665578568 (тел. Ю.А. Бондаренко)
Електронна пошта:
cor.ped_sumy@ukr.net (e-mail кафедри)
bondarenkosspu@gmail.com (e-mail Ю.А. Бондаренко)
Skype: corped

Календар подій