menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

2022-2023 н.р.

Проєкт: Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта»_2023 
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: bondarenkosspu@gmail.com

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 2021 

2021-2022

Освітньо-наукова програма (завантажити, проєкт)

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: bondarenkosspu@gmail.com

Таблиця змін ОНП (завантажити)

Рецензії (завантажити)

Навчальний план  (очна, заочна)

Робочі навчальні програми:

2020-2021

Освітньо-наукова програма (завантажити, проєкт)

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: bondarenkosspu@gmail.com

Рецензії (завантажити)

Навчальний план (очна, заочна)

Робочі навчальні програми:

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Освітньо-наукова програма (завантажити

Навчальний план (завантажити)

Робочі навчальні програми:

 

Каталог вибіркових дисциплін (завантажити) 

Презентація вибіркових дисциплін 

Неформальна освіта (завантажити)

Фахові семінари з проведення попередньої експертизи дисертацій

 

 

Календар подій