menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Сторінка в розробці

2020-2021

Освітньо-наукова програма (завантажити, проєкт)

Рецензії (рецензія 1, рецензія 2, рецензія 3)

Навчальний план  (завантажити)

Робочі навчальні програми:

       Теорія та методика викладання у вищій школі (завантажити)

       Технології створення освітніх моделей та корекційних програм/авторських методик у дисертаційному дослідженні (завантажити)

       Технології аналізу обробки результатів дослідження в спеціальній освіті (завантажити)

       Історія та тенденції розвитку педагогічних досліджень у спеціальній освіті (завантажити)

       Технології апробації результатів дисертаційного дослідження у галузі Спеціальна освіта (завантажити)

       Теоретичні та прикладні проблеми спеціальної освіти (завантажити)

 

Силабуси: 

Теорія та методика викладання у вищій школі (завантажити)

Технології створення освітіх моделей та корекційних програм/авторських методик у дисертаційному дослідженні (завантажити)

Технології аналізу обробки результатів дослідження в спеціальній освіті (завантажити)

Історія та тенденції розвитку педагогічних досліджень у спеціальній освіті (завантажити)

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження у галузі Спеціальна освіта (завантажити)

Теоретичні та прикладні проблеми спеціальної освіти (завантажити)

2019-2020

Освітньо-наукова програма (завантажити, проєкт)

Рецензії (рецензія 1, рецензія 2, рецензія 3)

Навчальний план (завантажити)

Робочі навчальні програми:

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень (завантажити)

Академічна іноземна мова (завантажити)

Управління науковими проектами (завантажити)

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях (завантажити)

Силабуси:

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень (завантажити)

Академічна іноземна мова (завантажити)

Управління науковими проектами (завантажити)

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях (завантажити)

 

2016-2017

Освітньо-наукова програма (завантажити, проєкт) 

Навчальний план (завантажити)

Робочі навчальні програми:

Англійська мова (завантажити)

Іноземна мова для академічних цілей (Academic Writing) (завантажити)

Менеджмент проектів (завантажити)

Методологія педагогічного дослідження (завантажити)

Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю (завантажити)

Наукова українська мова (завантажити)

Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст (завантажити)

Педагогіка вищої школи (завантажити)

Теорія логопедії та технології логопедичного супроводу осіб із психофізичними порушеннями (завантажити)

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження (завантажити)

Філософія (завантажити)

Каталог вибіркових дисциплін (завантажити) 

 

Зведена таблиця змін (завантажити)

Фахові семінари з проведення попередньої експертизи дисертацій

Фаховий семінар Сіденко Ю.О. 9 жовтня 2020 року (завантажити)

Фаховий семінар Курєнкової А.В. 15 вересня 2020 року (завантажити)

Календар подій

arrow_upward