menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти відкрита до науково-педагогічної співпраці.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри спрямована на розробку педагогічних інновацій з психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами та їх впровадження в практику сучасного закладу освіти, а також розробку сучасних підходів до управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги. Цю діяльність вони здійснюють у межах двох лабораторій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти: міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій та науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти.

Авторські новітні унікальні методики, технологій, що спрямовані на покрашення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку, а також їх родинам, можуть бути передані всім зацікавленим (батькам дітей, практичним працівникам) через ресурсний центр/центр трансферу технологій кафедри

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти здійснює підтримку майбутніх абітурієнтів й надає консультування під час вибору їх майбутньої професії. Після завершення навчання за спеціальністю Спеціальна освіта кафедра спряє працевлаштуванню випускників. Ці послуги можна одержати у профорієнтаційному центрі кафедри.

Діяльність кафедри спрямована на захист прав дітей з особливими освітніми потребами 2010-2017 рр.
В теперішній час в країні триває реформування спеціальної освіти та впровадження інклюзивної форми навчання. В умовах реформування все більш актуальними стають питання забезпечення якості освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг дітям з особливими освітніми потребами, що гарантовані державою в останніх законодавчих документах.

Розуміючи важливість забезпечення якості цього напряму допомоги населенню, адміністрація вищого навчального закладу та кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка створили умови для більш ефективної роботи консультативно-методичному центрі "Довіра", який веде відлік своєї діяльності з 2010 року. У 2017 році у День захисту дітей відбулося урочисте відкриття цього центру в більш доступному та комфортному приміщенні для його відвідування батьками та їх дітьми.

Викладачі та студенти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти не байдужі до життя осіб з особливими освітніми потребами. Всіляку їх підтримку вони здійснюють через волонтерство, яке потужно стало впроваджуватися кафедрою з 2009 року. Всі бажаючи можуть долучитися до цієї благородної справи через участь у роботі  студентського науково-методичного центру "Крок на зустріч".

Календар подій