menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Назва видання: Inclusion & Diversity

Рік заснування: 2023.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Галузь знань: освіта/педагогіка.

Головний редактор

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 27 квітня 2023 року № 491.

Спеціальності: 016 Спеціальна освіта.

ISSN 2786-779X (print), 2786-7803 (online).

Веб-сайт: Inclusion and Diversity (spu.sumy.ua) 

 

Запрошення до публікації (з 27.10.2023)

Календар подій