menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Освітній процес на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти  здійснюється за кредитно-модульною системою і передбачає сукупність органiзацiйних i дидактичних заходiв, спрямованих на реалiзацiю змiсту освiти на квалiфiкацiйних рiвнях «бакалавр», «магістр», «аспірант» вiдповiдно до кращих практик ЄС. Дисципліни та програми кафедри дозволяють забезпечити  якісну освіту вiдповiдно до державних стандартiв освiти. На  кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти  запроваджуються елементи дистанційного навчання

Практична підготовка студентiв базується на сучасних інноваційних технологіях і здiйснюється із залученням кращих викладачів та практичних працівників, майстрів своєї справи. Формування Soft Skills є складовою підготовки здобувачів вищої освіти.

Графік консультацій викладачів дуже зручний та гнучкий, забезпечує  індивідуальний підхід до кожного студента. Студенти мають електронний розклад занять.

Ліцензії і сертифікати 

Е-середовище кафедри

Графік навчального процесу на 2023-2024 н.р. (ОР Бакалавр, ОР Магістр): 
Графік навчального процесу

Графік навчального процесу на 2022-2023 н.р. (ОР Бакалавр, ОР Магістр):
денна форма навчання 
заочна форма навчання

Успіхи у навчанні, навчання триває:  2023 

Нормативна база університету: якість освіти та академічна доброчесність_2024

Календар подій