menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Кваліфікаційні роботи_2022

Кваліфікаційні роботи_2022: 
Кваліфікаційні роботи_2022_ОПП_Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)_ДФН 
Кваліфікаційні роботи_2022_ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)_ЗФН 
Кваліфікаційні роботи_2022_ОПП_Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)_ДФН 
Кваліфікаційні роботи_2022_ОПП_Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)_ЗФН 

Тематика магістерських робіт 2021-2022 н.р. 

Магістратура: освітня діяльність

Дисципліни та програми кафедри

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

Освітні програми кафедри

Магістратура

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ступенем магістра, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта (спеціалізація 016.02 Олігофренопедагогіка)_2022 
Рецензія 1
Рецензія 2 
Рецензія 3 
Витяг з протоколу № 14 від 23.02.22 (затверджння ОПП (маг ол моно) 2022
Протокол НМК Інституту № 08 від 29.03.22 

2022-2023 н.р. 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету 
Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті 

Навчальний план денна форма навчання (моно) 
Навчальний план заочна форма навчання (моно)

Обов’язкові навчальні дисципліни.
Робочі навчальні програми_2022-2023:

ОК 1.01.Філософія освіти  
ОК 1.02. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
ОК 1.03. Інформаційні технології о_016_маг_(оліго) 
ОК 1.04. Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології 
ОК 1.05. Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти дітей із психофізичними порушеннями
ОК 1.06. Психологія дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
ОК 1.07. Теоретико-методичні засади освіти осіб з інтелектуальними порушеннями 
ОК 1.08. Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання та виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 
ОК 1.09. Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб з порушеннями інтелектуального розвитку
ОК 1.10. Технології інклюзивного навчання осіб з порушеннями інтелектуального розвитку
 
ОК 1.11. Навчання та виховання дітей з складними порушеннями 
Робоча програма. Виробнича практика у СЗЗСО 
Робоча програма. Виробнича практика у закладах ЗСО з інклюзивним навчанням


Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ступенем магістра, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта (спеціалізація 016.02 Олігофренопедагогіка)_2022 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: kosenkosspu@gmail.com 
Скрін-шоти зауважень до ОПП_2022 
Таблиця зауважень по ОПП_2022 
Витяг з протоколу № 12  від  25.01 2022

Магістратура  

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)_2023  Вступ 2023 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету 
Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті

Навчальний план денна форма навчання
Навчальний план заочна форма навчання

Обов’язкові навчальні дисципліни. 
Робочі навчальні програми: 
ОК 1.04 Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології
ОК 1.05 Медико-біологічні біологічні та педагогічні аспекти  спеціальної та інклюзивної освіти дітей із сенсорними порушеннями
ОК 1.06 Психологія осіб із сенсорними порушеннями
ОК 1.07 Методика розвитку слухового сприймання та переклад українською жестовою мовою
ОК 1.08 Методика навчання незрячих читанню та письму
ОК 1.09 Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання, виховання, розвитку дітей з порушеннями зору та слуху
ОК 1.10 Корекційно-розвиткова робота з дітьми з сенсорними порушеннями
ОК 1.11 Технології інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2023 Вступ 2023
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: dehtiarenkosspu@gmail.com 
Рецензія 1 
Рецензія 2 
Рецензія 3 
Таблиця пропозицій та змін 

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вишої освіти 2021 Вступ 2022

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вишої освіти 2021 Вступ 2021

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вишої освіти 2021 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 
Рецензія 1
Рецензія 2 
Рецензія 3

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2020зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2020

Проєкт: Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2020 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2020 : зауваження та пропозиції

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2018 : первинна акредитація (2018-2019 н.р.)первинна акредитація (2018-2019 н.р.)
 
                                                            Магістратура 

Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2023 Вступ 2023 р.

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету 
Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті

Навчальний план денна форма навчання
Навчальний план заочна форма навчання

Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3
Таблиця пропозицій та змін

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2023 Вступ 2023 р.
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту:  boryaksspu@gmail.com  

Робочі навчальні програми_2022-2023:

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 
Рецензія 1 
Рецензія 2 
Рецензія 3

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2020

Проєкт:  ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2020 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2016: первинна акредитація (2017-2018 н.р.)

Календар подій