menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Для реалізації потенціалу кожного талановитого студента, при кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти діють такі студентські наукові проблемні групи та студентський науковий гурток:

1.  Студентський науковий гурток. Керівник Боряк О.В. 

2. Студентська наукова проблемна група. Керівник Бондаренко Ю.А. 

3. Студентська наукова проблемна група. Керівник Дегтяренко Т.М. 

4. Студентська наукова проблемна група. Керівник Колишкін О.В. 

5. Студентська наукова проблемна група. Керівник Косенко Ю.М. 

6. Студентська наукова проблемна група. Керівник Чобанян А.В.

Наукові проблемні групи та гуртки кафедри запрошують всіх бажаючих !!!

 

до 2020 року

  1. Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністюКерівник: д-р пед. наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Дегтяренко Тетяна Миколаївна
  2. Теоретичні і практичні аспекти спеціальної та інклюзивної освіти. Керівник: д-р пед. наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Бондаренко Юлія Анатоліївна 
  3. Логопедичні моделі та технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Керівник: канд. пед. наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Боряк Оксана Володимирівна
  4. Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Керівник: канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Колишкін Олександр Володимирович
  5. Шляхи підвищення ефективності навчання історії школярів з порушеннями інтелектуального розвиткуКерівник: канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Косенко Юрій Миколайович
  6. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Керівник: канд. психол. наук, доцент, ст. викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Чобанян Анна Варужанівна

Наукові проблемні групи та гуртки кафедри запрошують всіх бажаючих !!!

Календар подій