menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 Запис населення/ освітні послуги

Електронний запис на консультацію дітей, підлітків в консультативно-методичний центр "Довіра"
Електронний запис на тренінг
Електронний запис на курси жестової мови

 

2023

Результати опитування магістрантів 2023

Результати опитування Оцінки виробничої педагогічної практики на відповідність освітньо-професійній програмі Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити).

 =
Університет: Моніторинг якості освіти, Якість освіти та академічна доброчесність 
       Опитування (електронні форми) та звіти локальних опитувань:

       Стейкхолдери ОНП


Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів
Роботодавців
Викладачів
Випусників
Здобувачів вищої освіти


Опитування роботодавців
Якість освітніх послуг/опитування работодавців

Опитування випускників
Якість підготовки / опитування випускників

Опитування вступників
Реєстрація за вибором спеціальності:
Приймальна комісія 2022: ОС бакалавр (Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
Приймальна комісія 2022: ОС магістр (Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)
Приймальна комісія 2022: ОС магістр (Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
 

Опитування зарахованих на навчання
Опитувальник зарахованих на навчання 2021 
Опитувальник зарахованих на навчання 2020 
Опитувальник зарахованих на навчання 2019
Опитування 2019

Опитування здобувачів вищої освіти

1) інклюзивне навчання в університеті
Електронний запис на консультацію здобувачів вищої освіти в консультативно-методичний центр "Довіра"  

2) якість освітніх послуг
 Опитування щодо якості викладання в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

3) вибір дисциплін 

у 2022 році

Звіт про онлайн-опитування
викладачів кафедр НН інституту педагогіки і психології щодо використання інноваційних форм/методів навчання при проведенні відкритих занять (завантажити)

у 2021 році

Опитування вступників 2021
Реєстрація за вибором спеціальності:
Приймальна комісія 2021: ОС бакалавр (Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
Приймальна комісія 2021: ОС магістр (Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)
Приймальна комісія 2021: ОС магістр (Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)

Набір 2021 року

Звіт роботи комісії внутрішнього моніторингу якості освіти навчально-наукового інституту педагогіки і психології за 2021-2022 н.р.

у 2020 році

Набір 2020 року

Звіт про адаптацію першокурсників до навчання в університеті (вересень-жовтень 2020-2021 н.р.)

Набір 2019, 2018, 2017 року

Нормативне забезпечення моніторингу якості освіти

Календар подій