menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Викладачі кафедри приймають активну участь в науковій роботі і зареєстровані в різних наукометричних базах даних, зокрема в базі даних Google Scholar, в якій постійно оновлюються публікації та перераховується особистий якісний показник науковця – індекс Гірша. На даний час cтатистика цитування публікацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти: всі – 1353, індекс Гірша становить 14, і10-індекс – 31; з 2022 р. всі – 1029, індекс Гірша становить 22, і10-індекс – 13; з 2016 р. – 540, індекс Гірша становить 8, і10-індекс – 6.  Викладачі кафедри мають значну кількість публікацій у фахових виданнях, публікації в закордонних виданнях, в наукометричній базі Copernicus, Web of Science, Scopus.

З метою оцінки потенціалу, рівня роботи інститутів, факультетів, кафедр та стимулювання структурних підрозділів на підвищення якості роботи за основними напрямами діяльності, у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка обраховується рейтинг його структурних підрозділів.

З 2019 року в університеті впроваджено нові підходи до визначення рейтингу кафедр, показниками єфективності роботи є навчальна, наукова та організаційна діяльність.

Рейтинг кафедри (за навчальними роками)
(див. Рейтингове оцінювання навчальних структурних підрозділів, кафедр та науково-педагогічних працівників https://sspu.edu.ua/universytet/zahalna-informatsiia/reitynhy-systema-zaokhochen):

2022-2023 н. рік
Рейтинг кафедр університету: серед 30 кафедр університету – 3 місце
Рейтинг серед 6 кафедр НН інституту педагогіки і психології
     Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (8254,2 – 1 місце).
     Кафедра педагогіки (7349,8 – 2 місце).
     Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (6179,3 – 3 місце)
     Кафедра дошкільної і початкової освіти (5034,9 – 4 місце).
     Кафедра соціальної роботи і менеджменту та соціокультурної діяльності (4056,7 – 5 місце)
     Кафедра психології (4025,7 – 6 місце).

  2021-2022 н. рік
Рейтинг кафедр університету: серед 30 кафедр університету – 12 місце
Рейтинг серед 6 кафедр НН інституту педагогіки і психології
    Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (6576,4 – 1 місце).
    Кафедра соціальної роботи і менеджменту та соціокультурної діяльності (4166,2 – 2 місце)
    Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (5050,3 – 3 місце).

2020-2021 н. рік
Рейтинг кафедр університету: серед 32 кафедр університету – 12 місце
Рейтинг кафедр за науковими напрямами: серед 13 кафедр – 6 місце

2019-2020 н. рік
Рейтинг кафедри: серед 33 кафедр університету – 9 місце
Рейтинг кафедр за науковими напрямами: серед 13 кафедр – 5 місце

2018-2019 н.р.
Рейтинг кафедри: серед 33 кафедр університету – 3 місце
Рейтинг кафедр за науковими напрямами: серед 13 кафедр – 1 місце 

До 2019 року включно - визначався рейтинг кафедр університету за результатами наукової діяльності за календарний рік.

Високу результативність наукової діяльності кафедри спеціальної та інклюзивної освіти підтверджує той факт, що при щорічному підведенні результатів науково-дослідної роботи кафедр університету, вона обіймала такі місця: 2014 р. – по університету – місце, по інституту – місце; 2015 р. – по університету – місце, по інституту – місце; 2016  р. – по університету – місце, по інституту – місце; 2017 р. – по університету із 35 кафедр університету – місце, серед 16 кафедр інститутів – місце, по інституту педагогіки і психології серед 6 кафедр – 3 місце; 2018 р. – по університету із 33 кафедр університету – місце, серед 13 кафедр напряму суспільні науки – місце, по інституту педагогіки і психології серед 6 кафедр – 2 місце; 2019 р. – по університету із 35 кафедр університету – 3 місце, серед 13 кафедр напряму суспільні науки – 3 місце, по інституту педагогіки і психології серед 6 кафедр – 2 місце.

Рейтинг 2019

Рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
по Навчально-науковому інституту педагогіки і психології (із 6 кафедр інституту)
(звіт НДР 2019 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти – 2 місце.

 Рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
по напряму суспільні науки (із 13 кафедр університету) 
(звіт НДР 2019 р.)

Кафедра педагогіки – 2 місце.
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти – 3 місце.

 Загальний рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
 (із 35 кафедр університету) (звіт НДР 2019 р.)

Кафедра педагогіки (2822 б. – 2 місце).
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (2645,5 б. – 3 місце).
Кафедра дошкільної і початкової освіти (1814,8 – 5 місце).
Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (1778,1 – 8 місце).
Кафедра соціальної роботи і менеджменту та соціокультурної діяльності (1598,4 – 10 місце).
Кафедра психології (1332,1 – 11 місце).

Рейтинг 2018

Рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
по Навчально-науковому інституту педагогіки і психології (із 6 кафедр інституту)
(звіт НДР 2018 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти – 2 місце.

 Рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
по напряму суспільні науки (із 13 кафедр університету) 
(звіт НДР 2018 р.)

Кафедра педагогіки – 2 місце.
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти – 3 місце.

 Загальний рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
 (із 35 кафедр університету) (звіт НДР 2018 р.)

Кафедра педагогіки (2822 б. – 2 місце).
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (2645,5 б. – 3 місце).
Кафедра дошкільної і початкової освіти (1814,8 – 5 місце).
Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (1778,1 – 8 місце).
Кафедра соціальної роботи і менеджменту та соціокультурної діяльності (1598,4 – 10 місце).
Кафедра психології (1332,1 – 11 місце).

 

Рейтинг 2017 

Рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
по Навчально-науковому інституту педагогіки і психології (звіт НДР 2017 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.
Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи – 2 місце.
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти – 3 місце.

 Рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
по соціально-гуманітарному напряму 
(Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Навчально-науковий інститут історії та філософії, факультет іноземної та слов’янської філології –  усього 16 кафедр)
(звіт НДР 2017 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.
Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи – 3 місце.
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти – 4 місце.
Кафедра соціальної роботи і менеджменту і соціокультурної діяльності – 5 місце.
Кафедра дошкільної і початкової освіти – 6 місце.
Кафедра психології – 8 місце.

 Загальний рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
 (із 35 кафедр університету) (звіт НДР 2017 р.)

Кафедра педагогіки (2468,4) – 2 місце.
Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (1719,1) – 5 місце.
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (1351) – 7 місце.
Кафедра соціальної роботи і менеджменту та соціокультурної діяльності (1344,5) – 8 місце.
Кафедра дошкільної і початкової освіти (1009,6) – 10 місце.
Кафедра психології (885,1) – 14 місце.

 

Календар подій