menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Шановні здобувачі вищої освіти!

Вам надано можливісті перезарахування балів за результатами Вашої неформальної та / або інформальної фахової активності, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають обов’язковим навчальним дисциплінам. До неформальної освіти належать:

 • сертифікована участь у конкурсах студентських робіт, олімпіадах,
 • сертифікована участь у конференціях,
 • сертифікована участь у майстер-класах, короткотермінових курсах,
 • написання статей тощо,

що за тематикою, обсягом і змістом відповідають певній навчальній дисципліні.

Перезарахування балів у СумДПУ імені А. С. Макаренка відбувається у три етапи:

 • подання декану/директору відповідного факультету/інституту пакету документів (заява; ксерокопії документів, що засвідчують участь у заході неформальної освіти – свідоцтва, сертифікати, дипломи тощо, які підтверджують вміння, отримані під час навчання; опис заходу неформальної освіти – інформаційний лист, програма, запрошення; опис змісту результатів освіти) – до закінчення вивчення навчальної дисципліни;
 • робота фахової комісії з перезарахування результатів неформальної та / або інформальної фахової активності претендента;
 • підсумкова оцінка-висновок фахової комісії про повне або часткове зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті відповідно до навчальної дисципліни згідно заяви претендента.

Детальні умови перезарахування балів у СумДПУ імені А. С. Макаренка див. у «Положенні про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті» (протокол № 10 від 27.04.2020 р.)

Положення про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті

Платформи:

 • Coursera – масштабна (опис, посилання)
 • Khan Academy – інтерактивна (описпосилання)
 • EdX – професійна (описпосилання)
 • Udacity – спеціалізована (описпосилання)
 • Canvas Network – демократична  (описпосилання)
 • Udemy – різноманітна (описпосилання)
 • EDERA-Educational Era (посилання)
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка: додаткові освітні та інші платні послуги  (посилання)
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка: підвищення кваліфікації (посилання)
 • Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка: освітні послуги (посилання)
 • Науково-дослідна лабораторія проблем інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка: підвищення кваліфікації (програми, посилання)
 • Науково-дослідна лабораторія проблем інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка: тренінги/вебінари/семінари (тематика, посилання)

 Перезарахування балів може відбутися за результатами Освітніх послуг, що надає Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України 

Календар подій