menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Шановні здобувачі вищої освіти!

Вам надано можливісті перезарахування балів за результатами Вашої неформальної та / або інформальної фахової активності, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають обов’язковим навчальним дисциплінам. До неформальної освіти належать:

  • сертифікована участь у конкурсах студентських робіт, олімпіадах,
  • сертифікована участь у конференціях,
  • сертифікована участь у майстер-класах, короткотермінових курсах,
  • написання статей тощо,

що за тематикою, обсягом і змістом відповідають певній навчальній дисципліні.

Перезарахування балів у СумДПУ імені А. С. Макаренка відбувається у три етапи:

  • подання декану/директору відповідного факультету/інституту пакету документів (заява; ксерокопії документів, що засвідчують участь у заході неформальної освіти – свідоцтва, сертифікати, дипломи тощо, які підтверджують вміння, отримані під час навчання; опис заходу неформальної освіти – інформаційний лист, програма, запрошення; опис змісту результатів освіти) – до закінчення вивчення навчальної дисципліни;
  • робота фахової комісії з перезарахування результатів неформальної та / або інформальної фахової активності претендента;
  • підсумкова оцінка-висновок фахової комісії про повне або часткове зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті відповідно до навчальної дисципліни згідно заяви претендента.

Детальні умови перезарахування балів у СумДПУ імені А. С. Макаренка див. у «Положенні про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті» (протокол № 10 від 27.04.2020 р.

Положення про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті

Календар подій

arrow_upward