menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

1. Візія, місія, мета аспірантури

 

2. Наукове керівництво

  • Візитівка наукового керівника (завантажити)
  • Відповідність наукової діяльності аспіранта напряму дослідження наукового керівник (завантажити)

3. Співпраця зі стейкхолдерами

  • Склад експертної ради стейкхолдерів (завантажити)
  • Зустрічі зі стейкхолдерами (23.06.2021)
  • Відгуки-рецензії стейкхолдерів на ОНП «Спеціальна освіта»
  • Опитувальник для стейкхолдерів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» (завантажити)
  • Опитувальник для випускників освітньо-наукової програми підготовки здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» (завантажити)

  4. Звіти наукової діяльності аспірантів спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

5. Акредитація ОНП Спеціальна освіта (2021-2020 н.р.)

  • Звіт (відомості) про самооцінювання освітньо-наукової програми «016 Спеціальна освіта» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) (завантажити)

 6. Історична довідка

 

 

 

 

Календар подій

arrow_upward