menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

кафедри
спеціальної та інклюзивної
освіти

Абітурієнтам

СумДПУ-оnline 2017_актуальність підготовки фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта
Кафедра спеціальної та іклюзивної освіти СумДПУ  імені А.С. Макаренка у 2020 році святкує своє 15-річчя!

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту педагогіки та психології. У навчально-науковому інституті педагогіки і психології лекційні заняття під час навчального процесу за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) проводяться у 6 аудиторіях, лабораторні і практичні – у 17 аудиторіях, функціонує комп’ютерний клас, який налічує 12 персональних комп’ютерів, що мають вихід до мережі Інтернет; 2 аудиторії обладнані мультимедійними проекторами та 1 аудиторія – мультимедійною дошкою.

Телекампанія СТС_день відкритих дверей_магістранти-вступникам 17.09.18

відео_Мій університет - моя гордість_автор Євгенія Таран_грудень 2021 

есе_Привіт, майбутній студенте!_ автор Юлія Гиленко_ грудень 2021

есе_Привіт, майбутній студенте!_ автор Юлія Гиленко_ грудень 2021
  

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології
 

Навчально-науковий інститут педагогіки та психології є структурним підрозділом університету.

Загальні відомості про університет

За ліцензією, виданою МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка нині готує більше 4 тисяч студентів денної та заочної форм навчання за 11 галузями знань та 39 спеціальностями. За освітнім рівнем бакалавр ліцензовано 36 спеціальностей, акредитовано 20 напрямів підготовки та 33 спеціальності, також 33 спеціальності ліцензовані за освітнім рівнем магістр та 23 з них – акредитовані. Усі спеціальності педагогічного напряму передбачають набуття додаткової спеціальності чи спеціалізації, що дає змогу випускнику отримати подвійну кваліфікацію  і надає йому значну перевагу на ринку праці.

Університет здійснює підвищення кваліфікації за базовими акредитованими спеціальностями, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, має ліцензію на підготовку іноземних громадян. У складі університету функціонують чотири інститути, три факультети, тридцять п’ять кафедр.

Високу якість підготовки майбутніх фахівців забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, до якого входять 51 докторів наук, професорів, 239 кандидатів наук, доцентів; один академік, 16 заслужених працівників освіти, культури і спорту, 7 заслужених діячів мистецтв, 2 заслужених художники, 14 заслужених тренерів України, заслужений  журналіст, лікар, майстри народної творчості України. 

У структурі університету функціонує аспірантура, підготовка науково-педагогічних кадрів  у якій здійснюється за десятьма напрямами. З 2010 року захист дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів наукових ступенів проводиться відкритих чотирьох спеціалізованих радах. З 2014 року відкрита докторантура.

Високому рівню організації освітнього процесу в усіх структурних підрозділах університету сприяє створення належної матеріально-технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та споруд, зокрема 5 навчально-лабораторних корпусів, в яких розташовані сучасні лабораторії, спеціалізовані кабінети; 3 гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотека; 5 музеїв; стадіон; навчальна база в урочищі Вакалівщина.

Усі структурні підрозділи університету обладнані персональними комп’ютерами, підключеними до всесвітньої мережі Інтернет, та необхідними технічними засобами для роботи й навчання, що сприяє підвищенню результативності їх діяльності.

Welcome to study - Makarenko Sumy State Pedagogical University

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка у 2019 році святкував своє 95-річчя!

Відео: Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка 

Відео: Матеріально-технічне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка

Матеріально-технічна база кафедри спеціальної та інклюзивної освіти


 

Календар подій