menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти є випусковою кафедрою, яка забезпечує навчання за спеціальністю 016 Спеціальна освіта за такими освітньо-професійними програмами (далі - ОПП):  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія); здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Логопедія); здобувачів вищої освіти третього рівня вищої освіти - навчання в аспірантурі за освітньо-науковою програмою.

Під час навчання у СумДПУ імені А.С. Макаренка здобувач вищої освіти зможе розвинути та реалізувати свої потенційні можливості під час позааудиторної діяльності через участь у студентській науці, через участь у роботі студентського самоврядування й участь в волонтерському русі, започаткованому кафедрою ще у 2015 році. Й своїми досягненнями у різних видах діяльності здобувачів вищої освіти (навіть після завершення навчання!) сприяти становленню корпоративної культури кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і створенню позитивного іміджу нашого університету. 

Увага! на сторінках куратора Дисциліни за вибором триває опитування здобувачів вищої освіти - вибір вами навчальних дисцилін (з циклу дисципліни за вибором) на наступний 2021-2022 навчальний рік. Висловіть свої побажання бажано у електронному вигляді, заповнивши форму Дисципліни за вибором або, заповнив цю форму у письмовому вигляді, надайте  інформацію куратору групи.

Календар подій