menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка відповідно до рішення ДАК від 11.02.1997, протокол №6 та наказу МОН України від 15.11.2016 №1492л має ліцензію (див.ліцензований обсяг) та визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти забезпечує відповідне кадрове забезпечення викладання навчальних дісциплін. Базова науково-педагогічна освіта викладачів випускової кафедри (вища освіта, наукова спеціальність, науковий ступінь, вчене звання), які забезпечують підготовку фахівців за заявленими спеціальностями, відповідає нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України, та, у свою чергу, відповідає тим дисциплінам, які вони викладають.
Кафедра СІО Якісний склад_2022-2023 н.р.  
Кафедра СІО Відповідність ліцензійним вимогам_2022-2023 н.р.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти здійснює набір здобувачів вищої освіти відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

Перший рівень вищої освіти„БАКАЛАВР”

Кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти підготовка бакалаврів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія).

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка має ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Назва спеціальності Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування
(016) Спеціальна освіта 150 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

P.S. Ліцензовані спеціальності (коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007; для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою)

Сертифікат про акредитацію спеціальності 016 Спеціальна освіта серія НД №1990814 від 9 жовтня 2017 рокуПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Строк дії сертифіката до 1 липня 2025 року. 


Другий рівень вищої освіти „МАГІСТР”
 

Кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти підготовка магістрів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) та за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка).

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка має ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку магістрів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 

З 2019 р.

Назва спеціальності Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування
(016) Спеціальна освіта 150 наказ МОН №32-л від 17.02.2017; Постанова КМУ № 53 від 01.02.2019?? редагувати

до 2019 р.

Назва спеціальності Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування
(016) Спеціальна освіта 100 наказ МОН №32-л від 17.02.2017; Постанова КМУ № 53 від 01.02.2017

P.S. Ліцензовані спеціальності (коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007; для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою).

Сертифікат про акредитацію ОП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) серія УД №19001404 від 27 лютого 2018 р. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Строк дії сертифіката до 1 липня 2023 року. 

Сертифікат про акредитацію ОП Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) №17(3.2) від 23.12.2019 р. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Строк дії сертифіката до 23.12.2024 р.

Третій рівень вищої освіти „АСПІРАНТ”

Кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка здійснюеться набір здобувачів вищої освіти на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку докторів філософії за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 

Назва спеціальності Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування
(016) Спеціальна освіта 5 наказ МОН №590 від 30.05.16; Постанова КМУ № 53 від 01.02.2017

P.S. Ліцензовані спеціальності (коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007; для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою).

Результати акредитації ОНП Спеціальна освіта 2022Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Сертифікат про акредитацію ОНП Спеціальна освіта № 3399 від 20.05.2022 р. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Строк дії сертифіката до 01.07.2027 р.

Ліцензія закладу вищої освіти

Враховуючи побажання молоді, яка працює у закладах освіти, кафедра веде підготовку фахівців не тільки очно, а й без відриву від роботи, впроваджуючи елементи дуальної освіти, та заочно.

2020 Детальна інформація щодо вступу на спеціальність 016 Спеціальна освіта 

2018 Загальний ліцензійний обсяг підготовки за видами освітньої діяльності наведено в таблиці


Чинні сертифікати

 

*
Сертифікати до 2015 року

Сертифікат

 

Календар подій