menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Метою науково-дослідницької діяльності випускової кафедри спеціальної та інклюзивної освіти є зростання наукового потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з різноманітних галузей наук, формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з їх урахуванням; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

У підгрунті науково-дослідницької діяльності лежить Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка та Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Тема колективної науково-дослідної роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти:

 2021-2025 рр.
«Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі» 
 (номер державної реєстрації наукової теми: 0121 U109190).
Керівництво виконанням колективної наукової теми: докт. пед.наук, професор Боряк О.В.

 Теми колективної науково-дослідної роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти у пепередні роки: 

 2015-2020 рр.
«Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» 
 (номер державної реєстрації наукової теми: 0116 U 00895).
Керівництво виконанням колективної наукової теми: докт. пед.наук, професор Дегтяренко Т.М.

 2011-2015 рр.
«Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю»
 (номер державної реєстрації наукової теми: 0111 U 009399).
Керівництво виконанням колективної наукової теми: докт. пед.наук, професор Дегтяренко Т.М.

*
Викладачі кафедри є науковими консультантами під час організації та проведенні експериментів на рівні регіону щодо надання освітніх послуг населенню з особливими освітніми потребами.

Консультування проведення експериментальної роботи  у межах Сумського регіону, м. Суми

Тематика: Професійна підготовка учнів з особливими освітніми потребами в професійно-технічному навчальному закладі як необхідна умова їх соціальної адаптації та подальшої трудової зайнятості (2017-2020), науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Тетяна Миколаївна

Звіт на експертну комісію з іноваційної освітньої діяльності 
Звіт експертна комісія_2017-2018 р. 
Звіт експеримет НМЦ ПТО_2017-2019 

2006-2011 рр.
«Стратегія» 
Керівництво виконанням колективної наукової теми: канд. пед.наук, доцент Колишкін О.В

*
Е-середовище кафедри

Кваліфікаційні роботи_сторінка здобувача вищої освіти
*
Чинні нормативні документи з науково-дослідної роботи:

Академічна доброчесність (положення, зразок угоди, інформація)

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка (2020-2021)
Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2019-2020)
Про комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2019-2020)
Декларація про академічну доброчесність (зразок) 
Інструменти перевірки на плагіат 

https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/normatyvno-pravova-baza

Пошукова система публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз даних SCOPUS та Web of Science

пошукова система Scopus
пошукова система Web of Science
Бібліометрика української науки_Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Репозитарій університету

eSSPUIR - електронний репозитарій

Інформація щодо наукових видань

Наукові периодичні видання 
Наукові периодичні видання (за квартилями) та напрямами дослідження 

Наукове товариство аспірантів, докторантів, молодих учених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (далі – НТ) є органом самоврядування наукової молоді Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Календар подій