menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Метою науково-дослідницької діяльності випускової кафедри спеціальної та інклюзивної освіти є зростання наукового потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з різноманітних галузей наук, формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з їх урахуванням; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Викладачі кафедри є науковими консультантами під час організації та проведенні експериментів на рівні регіону щодо надання освітніх послуг населенню з особливими освітніми потребами.

У підгрунті науково-дослідницької діяльності лежить Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка та Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Тема колективної науково-дослідної роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти:

 2021-2025 рр.
«Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі» 
 (номер державної реєстрації наукової теми: 0121 U000895).
Керівництво виконанням колективної наукової теми: докт. пед.наук, доцент Боряк О.В.

 Теми колективної науково-дослідної роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти у пепередні роки: 

 2015-2020 рр.
«Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» 
 (номер державної реєстрації наукової теми: 0116 U 00895).
Керівництво виконанням колективної наукової теми: докт. пед.наук, професор Дегтяренко Т.М.

 2011-2015 рр.
«Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю»
 (номер державної реєстрації наукової теми: 0111 U 009399).
Керівництво виконанням колективної наукової теми: докт. пед.наук, професор Дегтяренко Т.М.

 2006-2011 рр.
«Стратегія» 
Керівництво виконанням колективної наукової теми: канд. пед.наук, доцент Колишкін О.В

Календар подій

arrow_upward