menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на ІІ семестр 2023-2024 н.р.

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на І семестр 2023-2024 н.р.

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на І семестр 2022-2023 н.р.

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на 2021-2022 н.р.

Графік ліквідації академічної заборгованості 2020-2021 н.р. 
https://ipp.sspu.edu.ua/index.php/studenty/navchalnyi-protses

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на 2020-2021 н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри спеціальної і інклюзивної освіти на 2019-2020 н.р.

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти І семестр 2018-2019 н.р.

 

Витяг з тимчасового положення про організацію освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка:

ІІІ. Порядок і форми організації освітнього процесу п.3.5.6.

Консультація - вид навчального заняття, на якому студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосуваня. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Протягом семестру проводяться поточні консультації; перед контрольним заходом - екзаменаційні.

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним планом.

Консультація виставляється у розкладі та планується для консультування з дисциплін навчального плану, проведення контрольних заходів, контролю індивідуальних завдань.

Присутність викладача на консультації в аудиторії згідно з розкладом є обов'язковою, для студента - за власним бажанням. Зазначені консультації можуть відвідувати студенти інших груп та потоків, також студенти, які вивчають іншу дисципліну, за умови, що її викладає зазначений за розкладом викладач.

Календар подій