menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

2021

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування НН інституту педагогіки і психології

2019

Острога Марія - студентський ректор

У студентському ректораті дві студентки спеціальності 016 Спеціальна освіта очолюють такі напрями роботи:
Зайчикова Анастасія - голова департаменту із волонтерської роботи;
Войтенко Альона  - голова департаменту з інформаційної роботи.

Савісько Марина - студентський директор НН інституту педагогіки і психології.

Студентське самоврядування 2019

Студентське самоврядування є важливим фактором удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодіння навичками організатора, управлінця, які будуть необхідні в майбутній професійній діяльності.

Студентське самоврядування співрацює з адміністрацією університету, інституту та з викладачами кафедри. Активно залучається до всіх видів діяльності викладачів та студентів, у тому числі до національно-патриотичного виховання та волонтерської діяльності.

Національно-патріотичне виховання студентів здійснюється в процесі викладання всіх дисциплін кафедри спеціальної та інклюзивної освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1697 „Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” перш за все, через формування світоглядного розвитку майбутніх вчителів спеціальних та інклюзивних закладів.

Волонтерська діяльність на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти є професійно значущим етапом в системі практичної підготовки педагога-дефектолога. Ця діяльність виступає первинною ланкою апробації етико-філософської концепції професійної діяльності спеціаліста, сприяє формуванню фундаменту професійного світогляду. Саме під час зазначеної діяльності закладається фундамент професійно значущих якостей особистості педагога-дефектолога, його ставлення до професії.

Автор: Елена Король 19.09.2017 08:42

Календар подій

arrow_upward