menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Студентське самоврядування: контакти
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут педагогіки і психології
вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна
106 ауд. (4 корпус, 1 поверх)
E-Mail: alenausik2000@gmail.com

Свою діяльність студентське самоврядування НН ІПП здійснює згідно Положення про студентське самоврядування в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

2023

СТРУКТУРА
 студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

9    7  2  

 ЄВГЕНІЯ ТАРАН        НАТАЛІЯ КОЗИНИЧ    ЯРОСЛАВА ШУМЕЙКО
 
(0041+0021-стн гр.),   (0022 група),            (0021 група),
  студентський           заступник                  студентський 
  директор ННІПП       студентського           секретар
                                     директора             
 
Моб.тел.: 0507811565 Моб.тел.: 0956752736 Моб.тел.: 0676063580

  4  6  8

   ОКСАНА ЧИЖОВА   ВІКТОРІЯ ДОРОШЕНКО     ІННА ГУБАР        
  (0022 група),             (0021 група),                   (00031+0011-стн група),
голова                       голова культурно-          голова наукового
інформаційного       масового                          департаменту            
департаменту           департаменту
Моб.тел.0660550769 Моб.тел.0662178037 Моб.тел.: 0993983110

10   12  11 

КАТЕРИНА СІТАК     ЮЛІЯ ОСТАПЕНКО        ОКСАНА ЧЕПІЖНА        
 (0042 група),             (0021 група),                   (0042 група),
голова                       голова суспільно-          голова 
спортивного            побутового                      волонтерського
департаменту          департаменту                 департаменту
Моб.тел.: 0966955308  Моб.тел.086597309  Моб.тел.: 0662249183
Студентське самоврядування кафедри спеціальної та інклюзивної освіти запрошує випускників щорічно зустрічатися у сучасних віртуальних приміщеннях кафедри (конференц-залах) на платформі Discord, сервері кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з метою підтримки зв’язків з Макаренківською Родиною та Асоціацією випускників СумДПУ імені А.С. Макаренка, викладачами кафедри та кураторами ваших груп. Запрошуємо і завжди чекаємо!

2022

СТРУКТУРА
 студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

        АЛЬОНА УСИК             АНАСТАСІЯ МИНЬКОВА               АНЖЕЛА ГНАТЕНКО                      
           (0042 група),                          (0042 група),                            (0034 група),
     в.о. студентського            заступник студ.директора              секретар
      директора ННІПП           з навч.-виховної роботи
   Моб. тел.: 
0680895850             Моб. тел.: 0506265664           Моб. тел.: 0958366717

   ОКСАНА НАУМЕНКО                     ЯНА МЕЛЕШКО                     ЄВГЕНІЯ ТАРАН        

        (0022 група),                                   (0047 група),                         (0021 група),
голова інформаційного                 голова наукового           голова культурно-масового
        департаменту                             департаменту                        департаменту
Моб. тел.: 0662249183                 Моб. тел.: 0505883895            Моб. тел.: 0507811505

           КАТЕРИНА СІТАК               СОФІЯ НАКОНЕЧНА              ВАЛЕНТИНА ТІРОН        

               (0022 група),                          (0022 група),                            (0025 група),
      голова спортивного               голова суспільно-            голова волонтерського
           департаменту             побутового департаменту              департаменту
    Моб. тел.: 0966955308           Моб. тел.: 0502618938            Моб. тел.: 0959248974

 Студентське самоврядування НН інституту педагогіки і психології


Студентське самоврядування кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
 запрошує випускників щорічно зустрічатися у сучасних віртуальних приміщеннях кафедри (конференц-залах) на платформі Discord, сервері кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з метою підтримки зв’язків з Макаренківською Родиною та Асоціацією випускників СумДПУ імені А.С. Макаренка, викладачами кафедри та кураторами ваших груп. Запрошуємо і завжди чекаємо!

2021

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування НН інституту педагогіки і психології

2019

Острога Марія - студентський ректор

У студентському ректораті дві студентки спеціальності 016 Спеціальна освіта очолюють такі напрями роботи:
Зайчикова Анастасія - голова департаменту із волонтерської роботи;
Войтенко Альона  - голова департаменту з інформаційної роботи.

Савісько Марина - студентський директор НН інституту педагогіки і психології.

Студентське самоврядування 2019

Студентське самоврядування є важливим фактором удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодіння навичками організатора, управлінця, які будуть необхідні в майбутній професійній діяльності.

Студентське самоврядування співрацює з адміністрацією університету, інституту та з викладачами кафедри. Активно залучається до всіх видів діяльності викладачів та студентів, у тому числі до національно-патриотичного виховання та волонтерської діяльності.

Національно-патріотичне виховання студентів здійснюється в процесі викладання всіх дисциплін кафедри спеціальної та інклюзивної освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1697 „Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” перш за все, через формування світоглядного розвитку майбутніх вчителів спеціальних та інклюзивних закладів.

Волонтерська діяльність на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти є професійно значущим етапом в системі практичної підготовки педагога-дефектолога. Ця діяльність виступає первинною ланкою апробації етико-філософської концепції професійної діяльності спеціаліста, сприяє формуванню фундаменту професійного світогляду. Саме під час зазначеної діяльності закладається фундамент професійно значущих якостей особистості педагога-дефектолога, його ставлення до професії.

Календар подій