menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

2024 рік

Академічна мобільність
Міжнародна мобільність

2023 рік

Академічна мобільність
Міжнародна мобільність

Практика: мобільність здобувачів освіти_05.06.2023

2022 рік

Академічна мобільність
Міжнародна мобільність (зовнішня кредитна мобільність): аспіранткою 2-го року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта Гузь Інною Борисівною взято участь у програмі міжнародної академічної мобільності «Новітні підходи до викладання: міжнародний аспект» (Університет в Мальтене/Istanbul New Century University) (2022 р.)

2020 рік

День вишиванки 2020: національний код кафедри

2019 рік

Нові аспекти міжнародної діяльності 
17 вересня 2019 року 
зустріч викладачів та аспірантів з випускницею Коледжу Західної Вірджинії Нортерн Ком'юніті (WVNCC) Тетяною Джексон.
***
Міжнародний круглий стіл «Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті: європейські студії для молоді»

25 квітня 2019 року дирекція Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, професорсько-Міжнародний круглий стіл «Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті: європейські студії для молоді».викладацький склад кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та здобувачі вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія) брали участь у роботі міжнародного круглого столу «Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті: європейські студії для молоді».
Круглий стіл відбувся з ініціативи Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Університету Генуї (Італія), Масариков університет (Чехія), The European Hose (Данія), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (кафедра спеціальної та інклюзивної освіти), Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, Наукових часописів («Філософія освіти. Philosophy of Education», «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія», «Вища освіта України»), Науково-дослідного центру когнітивістики НПУ імені М. П. Драгоманова.
Тематичні напрями роботи круглого стола: «Європейські студії для молоді: 30 років програми Жана Моне», «Соціальна згуртованість в освіті: європейський досвід», «Соціальні виміри в інклюзії», «Інклюзія в молодіжній роботі»
.

фото_facebook

2014 рік

МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ HUMBOLD UNIVERSITY OF BERLIN

12 грудня 2014 року на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулась Міжнародна студентська    онлайн-конференція „Соціалізація осіб з особливими потребами”, в якій приймали участь студенти напряму підготовки „Корекційна освіта” СумДПУ імені А.С. Макаренка (кафедра корекційної та інклюзивної освіти) та студенти Берлінського університету імені А. та В. Гумбольтів (інститут реабілітаційної педагогіки, кафедра спеціальної педагогіки та реабілітації).

В конференції взяли участь також викладачі кафедри корекційної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка та викладачі Humboldt University of Berlin, Institute of Rehabilitation Sciences (Німеччина).

В ході активного онлайн-спілкування викладачі та студенти обговорили актуальні питання, які стосувались сучасних підходів до розвитку особистості дітей з особливостями психофізичного розвитку. Робота конференції будувалась за наступними напрямами:
– загальні питання корекційної педагогіки;
– особливості навчально-виховного процесу учнів з порушеннями психофізичного розвитку;
– психологічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
– корекційно-реабілітаційна допомога особам з порушеннями психофізичного розвитку;
– соціалізація осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Серед найбільш дискусійних тем студентів виявились:
– соціальний захист осіб з обмеженими можливостями в Україні;
– правовий захист інтересів осіб з обмеженими можливостями здоров’я як пріоритет держави;
– шляхи реалізації інклюзивної освіти в Україні;
– психологічний супровід осіб з особливими потребами в Україні;
– розумово відсталі особи і суспільне життя: можливі шляхи залучення.

Результатом проведення конференції став обмін досвідом щодо вирішення конкретних питань удосконалення корекційної освіти, напрямів впровадження інклюзивної освіти в освітній процес дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку, удосконалення шляхів соціалізації осіб з особливими потребами. Визначено інструменти міжнародної співпраці щодо вирішення питань моніторингу, зокрема, стандартів, принципів обміну інформацією щодо сучасного стану корекційної та інклюзивної освіти тощо.

Календар подій