menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Анкети_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів
Роботодавців
Викладачів
Випусників
Здобувачів вищої освіти

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
що регламентують взаємовідносини між стейкхолдерами та учасниками освітнього процесу


Ліцензії і сертифікати


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

Бакалавратура 

Рецензія 1 
Рецензія 2 
Рецензія 3
Проєкт Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка_2023 Вступ 2023 р.

ПроєктОсвітньо-професійна програма «Психокорекційна педагогіка. Логопедія» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні Вступ 2023 р.

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2021 Вступ 2021 р.

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2021 Вступ 2021 р._розміщено на сайті університету

Проєкт: Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2021  Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 
Рецензія 1 
Рецензія 2 
Рецензія 3

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2020 Вступ 2020

Проєкт: Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2020 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2018: зі змінами

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2018 Вступ 2019

Зразок проекту ОПП_МОН_28.04.2017 р.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів 2015: первинна акредитація (2015-2017 р.р.)

Магістратура (моно)

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ступенем магістра, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта (спеціалізація 016.02 Олігофренопедагогіка)_2022 Вступ 2022 р.
Рецензія 1
Рецензія 2 
Рецензія 3 
Витяг з протоколу № 14 від 23.02.22 (затверджння ОПП (маг ол моно) 2022
Протокол НМК Інституту № 08 від 29.03.22 

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ступенем магістра, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта (спеціалізація 016.02 Олігофренопедагогіка)_2022 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: kosenkosspu@gmail.com 
Скрін-шоти зауважень до ОПП_2022 
Таблиця зауважень по ОПП_2022 
Витяг з протоколу № 12  від  25.01 2022

                                                           Магістратура  

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)_2023  Вступ 2023

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2023 Вступ 2023
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: dehtiarenkosspu@gmail.com 
Рецензія 1 
Рецензія 2 
Рецензія 3 
Таблиця пропозицій та змін 

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 Вступ 2022

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 Вступ 2021

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 
Рецензія 1
Рецензія 2 
Рецензія 3

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2020

Проєкт: Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2020 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2020 : зауваження та пропозиції

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2018 : первинна акредитація (2018-2019 н.р.)

 
Магістратура 

Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2023 Вступ 2023 р.

Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3
Таблиця пропозицій та змін

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2023 Вступ 2023 р.
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту:  boryaksspu@gmail.com  

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 

Проєкт Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 
Рецензія 1 
Рецензія 2 
Рецензія 3

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2020

Проєкт:  ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2020 Прохання заповнити Анкети, що надані на початку цієї сторінки сайту_Перегляд освітніх програм спеціальностей: опитування стейкхолдерів 

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2016: первинна акредитація (2017-2018 н.р.)

Аспірантура

2022-2023 н.р.

Проєкт: Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта»_2023 
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: bondarenkosspu@gmail.com

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 2021 

2021-2022 н.р.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 2021 
Рецензія 
Проєкт: Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: bondarenkosspu@gmail.com
Таблиця пропозицій

2020-2021 н.р.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 2020 
Проєкт: Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 
Рецензія 
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: bondarenkosspu@gmail.com


2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.
2017-2018 н.р.
2016-2017 н.р.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 2016 
Проєкт: Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 
Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: cor.ped_sumy@ukr.net

Опитування

Якість освітніх послуг/опитування работодавців

Якість підготовки / опитування випускників

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ЗМІН

ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань Освіта/Педагогіка

 ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)
для другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань Освіта/Педагогіка

ОПП Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)
для другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань Освіта/Педагогіка

та створення матеріально-технічної бази для її реалізації

 

СТЕЙКХОЛДЕРИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ

 

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Календар подій