menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

 Результатами студентської науково-дослідної роботи є:
– написання студентських наукових статей;
– участь студентів у науково-практичних конференціях різних рівнів;
– участь студентів у Всеукраїнських з міжнародною участю студентських олімпіадах;
– участь студентів у Всеукраїнських турах конкурсу з природничих, технічних і гуманітарних наук;
– написання курсових та дипломних проектів з корекційної педагогіки та спеціальних методик викладання дисциплін у спеціальній школі.  

Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт_Дегтяренко

Методичні рекомендації до написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»_Косенко

Студентська наука

Для реалізації потенціалу кожного талановитого студента, при кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти діють такі студентські наукові проблемні групи та студентський науковий гурток:

1.  Студентський науковий гурток. Керівник Боряк О.В. 

2. Студентська наукова проблемна група. Керівник Бондаренко Ю.А. 

3. Студентська наукова проблемна група. Керівник Дегтяренко Т.М. 

4. Студентська наукова проблемна група. Керівник Колишкін О.В. 

5. Студентська наукова проблемна група. Керівник Косенко Ю.М. 

6. Студентська наукова проблемна група. Керівник Чобанян А.В.

Наукові проблемні групи та гуртки кафедри запрошують всіх бажаючих !!! 

до 2020 року:

  1. Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністюКерівник: д-р пед. наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Дегтяренко Тетяна Миколаївна
  2. Теоретичні і практичні аспекти спеціальної та інклюзивної освіти. Керівник: д-р пед. наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Бондаренко Юлія Анатоліївна 
  3. Логопедичні моделі та технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Керівник: канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Боряк Оксана Володимирівна
  4. Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Керівник: канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Колишкін Олександр Володимирович
  5. Шляхи підвищення ефективності навчання історії школярів з порушеннями інтелектуального розвиткуКерівник: канд. пед. наук, ст. викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Косенко Юрій Миколайович
  6. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Керівник: ст. викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Чобанян Анна Варужанівна

Наукові проблемні групи та гуртки кафедри запрошують всіх бажаючих !!!

 

Досягнення здобувачів вищої освіти у науці 

(2023-2024 н.р.)
Конкурс студентських наукових робіт

(2018-2019 н.р.)

(2017-2018 н.р.)

Грамотою за творчий підхід у науковому дослідженні нагороджена студентка Зарва Аліна за участь у ІІІ Всеукраїнському студентському професійному конкурсі „Тифлопедагог ХХІ століття” (2016-2017 н.р.).

За участь у ІІ турі Всукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. за напрямом „Актуальні проблеми інклюзивної освіти” заохочувальними дипломами нагороджені Голуб Аліна і Євстафьєва Наталія; у 2015-2016 н.р. – Полоз Олена.

Диплом ІІІ ступеня І Міжрегіональної з міжнародною участю студентської науково-практичної олімпіади за напрямом „Спеціальна (корекційна) освіта” на базі Курського державного університету (2014-2015 н.р.) нагороджені Почкун Юлія, Потьомкін Євген і Бодарєва Марія.

Магістрантка напряму підготовки „Корекційна освіта” навчально-наукового інституту педагогіки і психології Курєнкова Анна посіла ІІІ місце у ХІ Всеукраїнській (з міжнародною участю) студентській олімпіаді (2014-2015 н.р.) зі спеціальності „Корекційна освіта” (за нозологіями)та ІІ місце у ІІ Міжнародному конкурсі науково-дослідних проектів аспірантів і магістрантів „Приймати. Розуміти. Допомагати” на базі Курського державного університету (2014-2015 н.р.). 

Дипломом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. за напрямом „Корекційна та соціальна педагогіка” нагороджена Ляховка Оксана.

Диплом ІІІ ступеня конкурсу студентських науково-дослідницьких проектів в рамках Міжнародного молодіжного форуму „Відкрите суспільство для всіх” на базі Курського державного університету (2013-2014 н.р.) нагороджені Голуб АлінаЄвстафьєва НаталіяЄгорова Марія, які презентували проект на тему „Театр як засіб соціальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я”. Дипломом фіналіста нагороджені Бикова ВалентинаКіш ІринаПотьомкін Євген із проектом „Організація інформаційного середовища для підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку”.

За участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010-2011 н.р. з напряму „Корекційна освіта” оголошена подяка студентці Волковой Вікторії

За участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах (з міжнародною участю) студенти постійно відзначаються подяками, грамотами, дипломами за використання сучасних освітніх технологій (2005-2006 н.р. – Золотарьова Тетяна); за впровадження теоретичних досліджень у практику роботи спеціальних закладів (2007-2008 н.р. – Остапенко Катерина); за сміливість у науковому дослідженні (2009-2010 н.р. – Циганок Наталія); за активну участь у Всеукраїнській олімпіаді (2007-2008 н.р. – Горбась Євгенія; 2009-2010 н.р. – Вихрова Олена і Кудрічева Анна; за краще узагальнення регіонального досвіду (2010-2011 н.р. – Ткаченко Ольга); 2010-2011 н.р. – Зозуля Ольга; за інноваційну діяльність (2011-2012 н.р. – Білоножко Оксана); за високий рівень теоретичної підготовки (2013-2014 н.р. – Круподер Марія); за прикладну спрямованість дослідження (2013-2014 н.р. – Волик Оксана); 2015-2016 н.р. – Бодарєва Марія і Прихожай Юлія.

 

 

Календар подій