menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

 Результатами студентської науково-дослідної роботи є:
– написання студентських наукових статей;
– участь студентів у науково-практичних конференціях різних рівнів;
– участь студентів у Всеукраїнських з міжнародною участю студентських олімпіадах;
– участь студентів у Всеукраїнських турах конкурсу з природничих, технічних і гуманітарних наук;
– написання курсових та дипломних проектів з корекційної педагогіки та спеціальних методик викладання дисциплін у спеціальній школі. 
      Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт_Дегтяренко

Студентська наука

Для реалізації потенціалу кожного талановитого студента, при кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти діють такі студентські наукові проблемні групи:

  1. Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністюКерівник: д-р пед. наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Дегтяренко Тетяна Миколаївна
  2. Теоретичні і практичні аспекти спеціальної та інклюзивної освіти. Керівник: д-р пед. наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Бондаренко Юлія Анатоліївна 
  3. Логопедичні моделі та технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Керівник: канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Боряк Оксана Володимирівна
  4. Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Керівник: канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Колишкін Олександр Володимирович
  5. Шляхи підвищення ефективності навчання історії школярів з порушеннями інтелектуального розвиткуКерівник: канд. пед. наук, ст. викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Косенко Юрій Миколайович
  6. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Керівник: ст. викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Чобанян Анна Варужанівна

Наукові проблемні групи та гуртки кафедри запрошують всіх бажаючих !!!

 

Досягнення здобувачів вищої освіти у науці

(2018-2019 н.р.)

(2017-2018 н.р.)

Грамотою за творчий підхід у науковому дослідженні нагороджена студентка Зарва Аліна за участь у ІІІ Всеукраїнському студентському професійному конкурсі „Тифлопедагог ХХІ століття” (2016-2017 н.р.).

За участь у ІІ турі Всукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. за напрямом „Актуальні проблеми інклюзивної освіти” заохочувальними дипломами нагороджені Голуб Аліна і Євстафьєва Наталія; у 2015-2016 н.р. – Полоз Олена.

Диплом ІІІ ступеня І Міжрегіональної з міжнародною участю студентської науково-практичної олімпіади за напрямом „Спеціальна (корекційна) освіта” на базі Курського державного університету (2014-2015 н.р.) нагороджені Почкун Юлія, Потьомкін Євген і Бодарєва Марія.

Магістрантка напряму підготовки „Корекційна освіта” навчально-наукового інституту педагогіки і психології Курєнкова Анна посіла ІІІ місце у ХІ Всеукраїнській (з міжнародною участю) студентській олімпіаді (2014-2015 н.р.) зі спеціальності „Корекційна освіта” (за нозологіями)та ІІ місце у ІІ Міжнародному конкурсі науково-дослідних проектів аспірантів і магістрантів „Приймати. Розуміти. Допомагати” на базі Курського державного університету (2014-2015 н.р.). 

Дипломом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. за напрямом „Корекційна та соціальна педагогіка” нагороджена Ляховка Оксана.

Диплом ІІІ ступеня конкурсу студентських науково-дослідницьких проектів в рамках Міжнародного молодіжного форуму „Відкрите суспільство для всіх” на базі Курського державного університету (2013-2014 н.р.) нагороджені Голуб АлінаЄвстафьєва НаталіяЄгорова Марія, які презентували проект на тему „Театр як засіб соціальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я”. Дипломом фіналіста нагороджені Бикова ВалентинаКіш ІринаПотьомкін Євген із проектом „Організація інформаційного середовища для підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку”.

За участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010-2011 н.р. з напряму „Корекційна освіта” оголошена подяка студентці Волковой Вікторії

За участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах (з міжнародною участю) студенти постійно відзначаються подяками, грамотами, дипломами за використання сучасних освітніх технологій (2005-2006 н.р. – Золотарьова Тетяна); за впровадження теоретичних досліджень у практику роботи спеціальних закладів (2007-2008 н.р. – Остапенко Катерина); за сміливість у науковому дослідженні (2009-2010 н.р. – Циганок Наталія); за активну участь у Всеукраїнській олімпіаді (2007-2008 н.р. – Горбась Євгенія; 2009-2010 н.р. – Вихрова Олена і Кудрічева Анна; за краще узагальнення регіонального досвіду (2010-2011 н.р. – Ткаченко Ольга); 2010-2011 н.р. – Зозуля Ольга; за інноваційну діяльність (2011-2012 н.р. – Білоножко Оксана); за високий рівень теоретичної підготовки (2013-2014 н.р. – Круподер Марія); за прикладну спрямованість дослідження (2013-2014 н.р. – Волик Оксана); 2015-2016 н.р. – Бодарєва Марія і Прихожай Юлія.

 

 

Календар подій

arrow_upward