menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

спеціальної та інклюзивної освіти 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1 курс 

 1. Вступ до спеціальності „Корекційна освіта і педагогічна деонтологія”.
 2. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології.
 3. Дитяча література.
 4. Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення.
 5. Невропатологія.
 6. Основи генетики.
 7. Технічні засоби корекційного навчання.
 8. Волонтерська діяльність в системі допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.
 9. Гігієна дітей та підлітків у системі корекційної освіти.
 10. Клініка інтелектуальних порушень.
 11. Психопатологія. 

2 курс 

 1. Вступ до спеціальності Корекційна освіта.
 2. Спеціальна психологія.
 3. Корекційна психопедагогіка з історією.
 4. Корекційна дошкільна педагогіка.
 5. Корекційна психологія.
 6. Психологічна служба в системі спеціальної (корекційної) освіти.
 7. Спеціальна методика роботи з дітьми-сиротами з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку.
 8. Основи наукових досліджень.
 9. Клінічні основи РВД, ЗПР, РДА, ДЦП осіб з вадами слуху.
 10. Неврологічні основи логопедії.
 11. Основи дефектології та логопедії.
 12. Теорія та спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення.
 13. Фізична культура з методикою навчання.
 14. Образотворча діяльність з методикою. 

3 курс 

 1. Спеціальна методика історії.
 2. Образотворча діяльність з методикою.
 3. Спеціальна методика ігрової діяльності дітей з ОІР.
 4. Соціально-правове забезпеченняосіб з вадами психофізичного розвитку.
 5. Спецсемінар. Фізична реабілітація дітей з порушенням психофізичного розвитку.
 6. Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти.
 7. Інклюзивне навчання в системі загальної освіти.
 8. Історія корекційної психопедагогіки.
 9. Ручна праця з методикою.
 10. Спеціальна методика дошкільного виховання.
 11. Спеціальна методика української мови.
 12. Спеціальна методика навчання каліграфії розумово відсталих дітей.
 13. Основи інклюзивної педагогіки.
 14. Основи корекційної педагогіки.
 15. Спеціальна методика математики.

4 курс 

 1. Логопедія.
 2. Спеціальна методика математики.
 3. Спеціальна методика природознавства.
 4. Спеціальна методика географії.
 5. Спеціальна методика української мови.
 6. Основи психокорекції дітей з особливостями інтелектуального розвитку.
 7. Основи теорії і методики виховної роботи в спеціальних закладах
 8. Інклюзивна освіта.
 9. Спеціальна методика роботи гувернера-дефектолога.
 10. Методика роботи спеціального психолога.
 11. Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи.
 12. Основи логопедії. 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1 (5) курс 

 1. Державні стандарти та якість вищої освіти.
 2. Основи сурдопедагогіки.
 3. Основи тифлопедагогіки.
 4. Клінічні основи інтелектуальних порушень.
 5. Клінічні основи сенсорних та мовленнєвих порушень.
 6. Методологія і методи психолого-педагогічних досліджень у галузі спеціальна освіта.
 7. Спеціальна педагогіка.
 8. Логопедія з практикумом.
 9. Спеціальні педагогічні технології навчання та виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку.
 10. Психолого-педагогічна технології роботи з батьками дітей з ОІР.
 11. Технологія вивчення галузі Здоров’я і фізична культура.
 12. Спеціальна та логопсихологія.
 13. Основи інклюзивної освіти. 

2 (6) курс 

 1. Спеціальна методика музичного виховання.
 2. Психолого-педагогічна технології роботи з батьками дітей з ОІР.
 3. Основи тифлопедагогіки.
 4. Технологія проведення психолого-педагогічного консультування фахівців.
 5. Методика викладання у ВНЗ спеціальної педагогіки.
 6. Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю.

 ТРЕТІЙ (АСПІРАНТСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1-ий рік навчання 

2-ий рік навчання 

 1. Теорія і технології рекреаційної діяльності осіб з порушеннями психофізичного розвитку.
 2. Теорія та спеціальні методики корекційної психопедагогіки.
 3. Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю.
 4. Історія спеціальної та інклюзивної освіти. 

 Для забезпечення високоякісної підготовки майбутніх фахівців кафедрою корекційної та інклюзивної освіти організовано і впроваджуються наступні види практик:

 • педагогічна практика без відриву від навчання на базі масових дошкільних та шкільних навчальних закладів у другу половину дня (на старших групах дитячого садка – вихователь, у початкових класах загальноосвітньої школи – вихователь ГПД);
 • волонтерська на базі Сумського товариства допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість „Феліцитас”;
 • навчальна педагогічна у спеціальному дошкільному закладі на базі Сумського спеціального реабілітаційного НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”;
 • навчальна педагогічна у початкових класах спеціальної школи (вихователь ГПД) на базі Сумської спеціальної загальноосвітньої школи;
 • навчальна педагогічна у старших класах на базі Сумської спеціальної загальноосвітньої школи;
 • виробнича педагогічна у дошкільних закладах на базі Сумського спеціального реабілітаційного НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”;
 • табірний збір та виробнича педагогічна у дитячих оздоровчих центрах;
 • виробнича педагогічна у початкових класах спеціальної школи на базах Сумського спеціального реабілітаційного НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”, Сумської спеціальної загальноосвітньої школи, Державного професійно-технічного навчального закладу „Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг” у групах з навчання осіб з обмеженими можливостями;
 • виробнича соціально-реабілітаційна на базах Сумського територіального центру „Берегиня” – відділення соціально-трудової реабілітації „Спільнота” та Сумського товариства допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість „Феліцитас”;
 • переддипломна педагогічна та психологічна у Сумській спеціальній загальноосвітній школі;
 • науково-виробнича (асистентська) практика для магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка) на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти забезпечує викладання навчальної дисципліни „Основи корекційної педагогіки”, „Основи інклюзивної освіти” на всіх факультетах та в усіх інститутах СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти проводять заняття на високому науково-теоретичному рівні, який відповідає вузівським вимогам, використовують під час їх проведення активні методи навчання, новітні технології, вирішення професійних завдань і ситуацій, диспути і дискусії, евристично-модульні технології навчання, особистісно орієнтоване, розвиваюче та проблемне навчання, обговорення і ділові ігри, здійснюють індивідуальне консультування студентів з проблемних питань, керівництво стажуванням магістрів інших ЗВО. 

Календар подій

Контактна інформація

Контактний телефон кафедри:
(0542) 68-59-43

E-mail: [email protected]

 Абітурієнтам - детальна інформація

arrow_upward