menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

спеціальної та інклюзивної освіти 

Вступ 2023 

2023-2024 н.р. 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету 
Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті

Обов’язкові навчальні дисципліни
Робочі навчальні програми 2023-2024 н.р.:
 

Обов’язкові навчальні дисципліни. 
Робочі навчальні програми:

ОК 1.04. Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології
ОК 1.05. Медико-біологічні біологічні та педагогічні аспекти  спеціальної та інклюзивної освіти дітей із сенсорними порушеннями
ОК 1.06. Психологія осіб із сенсорними порушеннями
ОК 1.07. Методика розвитку слухового сприймання та переклад українською жестовою мовою
ОК 1.08. Методика навчання незрячих читанню та письму
ОК 1.09. Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання, виховання, розвитку дітей з порушеннями зору та слуху
ОК 1.10. Корекційно-розвиткова робота з дітьми з сенсорними порушеннями
ОК 1.11. Технології інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

2022-2023 н.р. 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету 
Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті 

Навчальний план денна форма навчання (моно)
Навчальний план заочна форма навчання (моно)

Обов’язкові навчальні дисципліни
Робочі навчальні програми 2022-2023 н.р.:
 

ОК 1.01.Філософія освіти 
ОК 1.02. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
ОК 1.03. Інформаційні технології о_016_маг_(оліго) 
ОК 1.04. Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології 
ОК 1.05. Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти дітей із психофізичними порушеннями
ОК 1.06. Психологія дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
ОК 1.07. Теоретико-методичні засади освіти осіб з інтелектуальними порушеннями 
ОК 1.08. Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання та виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 
ОК 1.09. Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб з порушеннями інтелектуального розвитку
ОК 1.10. Технології інклюзивного навчання осіб з порушеннями інтелектуального розвитку
 
ОК 1.11. Навчання та виховання дітей з складними порушеннями    
Робоча програма. Виробнича практика у СЗЗСО 
Робоча програма. Виробнича практика у закладах ЗСО з інклюзивним навчанням


2021-2022 н.р. 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету

Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті


ВСТУП 2022,  ВСТУП 2021 РОКУ (вперше
)

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
спеціальність 016 Спеціальна освіта.
Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). Впроваджена з 2021 р.

1 курс

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 1. ОК 1.02 ІКТ
 2. ОК 1.07 Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» і педагогічна деонтологія.
 3. ОК 1.08 Анатомія, патологія дітей з ООП з основами генетики та валеології
 4. ОК 1.09 Фізіологія вищої нервової діяльності та здоров'я дитини з психофізичними порушеннями
 5. ОК 1.10 Невропатологія 
 6. ОК 1.15 Загальна педагогіка
 7. ОК 1.16 Загальна психологія
 8. ОК 1.19 Спеціальна дошкільна педагогіка
 9. ОК 1.01 Історія та культура України
 10. ОК 1.06 Фізичне виховання 
 11. ОК 1.11 Психопатологія
 12. ОК 1.12 Клініка інтелектуальних порушень
 13. ОК 1.13 Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення 
 14. ОК 1.17 Вікова та педагогічна психологія 
 15. ОК 1.25 Діагностико-консультативна діяльність

2 курс

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 1. ОК 1.04 Українська мова (за проф. спрямуванням)
 2. ОК 1.14 Неврологічні основи логопедії
 3. ОК 1.18 Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями.
 4.  ОК 1.23 Основи наукових досліджень
 5. ОК 1.27 СМ математики
 6. ОК 1.03 Філософія
 7. ОК 1.20 Спеціальна педагогіка з історією
 8. ОК 1.21 Основи логопедії
 9. ОК 1.26 СМ дошкільного виховання та корекційно-розвиткової роботи
 10. ОК 1.28 СМ української мови
 11. За вибором студента: Дисципліни 1,2/Дисципліна 3

3 курс

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 1. ОК 1.22 Професійне мовлення вчителя-дефектолога
 2. ОК 1.24 Основи інклюзивного навчання
 3. ОК 1.29 СМ трудового навчання
 4. ОК 1.30 СМ курсу «Я досліджую світ»
 5. ОК 1.33 Методика корекційно-розвиткової роботи з розвитку мовлення
 6. ОК 1.31 СМ курсу «Мистецтво»
 7. ОК 1.32 СМ фізичної культури
 8. ОК 1.34 Методика корекційно-розвиткової роботи з соціально-побутового орієнтування
 9. За вибором студента: Дисципліни 4-5/Дисципліни 6-8

4 курс

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 1. ОК 1.05 Іноземна мова.
 2. ОК 1.35 Методика роботи з корекції розвитку
 3. ОК 1.37 Теорія і методика роботи асистента вчителя, асистента вихователя у закладах освіти з інклюзивним навчанням 
 4. ОК 1.36 Корекційна робота з дітьми з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступенів
 5. За вибором студента: Дисципліни 9-12/Дисципліни 13-15

 

ВСТУП ДО 2020 РОКУ (включно)

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Робоча програма з педагогіки (016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія))
Робоча програма з порівняльної педагогіки (016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка))
Особливості виховної роботи з дітьми з особливими потребами
Виховна робота в умовах інклюзивної освіти

Опис дисциплін за вибором 2020-2021 навчальний рік


ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
спеціальність 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)

1 курс
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
 

 1. Вступ до спеціальності „Корекційна освіта і педагогічна деонтологія”.
 2. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології.
 3. Дитяча література.
 4. Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення.
 5. Невропатологія.
 6. Основи генетики.
 7. Технічні засоби корекційного навчання.
 8. Волонтерська діяльність в системі допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.
 9. Гігієна дітей та підлітків у системі корекційної освіти.
 10. Клініка інтелектуальних порушень.
 11. Психопатологія. 

2 курс

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 1. Вступ до спеціальності Корекційна освіта.
 2. Спеціальна психологія.
 3. Корекційна психопедагогіка з історією.
 4. Корекційна дошкільна педагогіка.
 5. Корекційна психологія.
 6. Психологічна служба в системі спеціальної (корекційної) освіти.
 7. Спеціальна методика роботи з дітьми-сиротами з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку.
 8. Основи наукових досліджень.
 9. Клінічні основи РВД, ЗПР, РДА, ДЦП осіб з вадами слуху.
 10. Неврологічні основи логопедії.
 11. Основи дефектології та логопедії.
 12. Теорія та спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення.
 13. Фізична культура з методикою навчання.
 14. Образотворча діяльність з методикою. 

3 курс
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
 

 1. Спеціальна методика історії.
 2. Образотворча діяльність з методикою.
 3. Спеціальна методика ігрової діяльності дітей з ОІР.
 4. Соціально-правове забезпеченняосіб з вадами психофізичного розвитку.
 5. Спецсемінар. Фізична реабілітація дітей з порушенням психофізичного розвитку.
 6. Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти.
 7. Інклюзивне навчання в системі загальної освіти.
 8. Історія корекційної психопедагогіки.
 9. Ручна праця з методикою.
 10. Спеціальна методика дошкільного виховання.
 11. Спеціальна методика української мови.
 12. Спеціальна методика навчання каліграфії розумово відсталих дітей.
 13. Основи інклюзивної педагогіки.
 14. Основи корекційної педагогіки.
 15. Спеціальна методика математики.

4 курс 
1. Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Логопедія.
 2. Спеціальна методика математики.
 3. Спеціальна методика природознавства.
 4. Спеціальна методика географії.
 5. Спеціальна методика української мови.
 6. Основи психокорекції дітей з особливостями інтелектуального розвитку.
 7. Основи теорії і методики виховної роботи в спеціальних закладах
 8. Інклюзивна освіта.
 9. Спеціальна методика роботи гувернера-дефектолога.
 10. Методика роботи спеціального психолога.
 11. Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи.
 12. Основи логопедії. 

 

ВСТУП ДО 2022 РОКУ (включно)

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
спеціальність 016 Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка)
1 курс непарний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК 1. Філософія освіти
ОК 2. Психологія освіти
ОК 3. Інформаційні технології в освіті
ОК 6. Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології
ОК 7. Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями
ОК 8. Сучасні методології та методики тифлопсихології, сурдопсихології, тифлосурдопсихології
ОК 9. Сучасні методології та методики тифлопедагогіки з методикою викладання дисципліни
ОК 10.Сучасні методології та методики сурдопедагогіки з методикою викладання дисципліни
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 1.Психолого-педагогічне, логопедичне вивчення та проектування моделі супроводу розвитку дітей / Нормативно-правові основи психолого-педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями здоров’я
1 курс парний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 5. Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
ОК 9. Сучасні методології та методики тифлопедагогіки з методикою викладання дисципліни (див. 1 курс непарний семестр)
ОК 10.Сучасні методології та методики сурдопедагогіки з методикою викладання дисципліни
ОК 11.Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушеннями зору та(або) слуху
ОК 12.Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями зору
ОК 13.Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями слуху
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 2.Актуальні питання менеджменту спеціальної та інклюзивної освіти / Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю 
ВБ 3.Методика розвитку слухового сприймання та переклад українською жестовою мовою в інклюзивній освіті / Інноваційні технології вивчення, навчання та виховання дітей в системі спеціальної та інклюзивної освіти
2 курс 
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 3.Методика розвитку слухового сприймання та переклад українською жестовою мовою в інклюзивній освіті / Інноваційні технології вивчення, навчання та виховання дітей в системі спеціальної та інклюзивної освіти (див. 1 курс парний семестр)
ВБ 4.Методика навчання незрячих читанню та письму / Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб з тяжкими порушеннями мовлення
ВБ 5.Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб зі складними та системними порушеннями / Музична освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку
3. Практична підготовка
ПП 1.Науково-виробнича (асистентська) практика у ЗВО
ПП 2.Виробнича (педагогічна) практика у спеціальних закладах освіти (центрах) для дітей з порушеннями зору
ПП 3.Виробнича (педагогічна) практика у спеціальних закладах освіти (центрах) для дітей з порушеннями слуху

 

ВСТУП 2022 РОКУ (вперше)

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
спеціальність 016 Спеціальна освіта.
Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). Впроваджена з 2022 р.

1 курс

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 1. ОК 1.01 Філософія освіти
 2. ОК 1.03 Інформаційні технології в освіті
 3. ОК 1.04 Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній та інклюзивній освіті
 4. ОК 1.05 Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти дітей із психофізичними порушеннями
 5. ОК 1.06 Психологія дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
 6. ОК 1.07 Теоретико-методичні засади освіти осіб з інтелектуальними порушеннями.
 1. ОК 1.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. ОК 1.08 Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.
 3. ОК 1.09 Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб з порушеннями інтелектуального розвитку
 4. ОК 1.10 Технології інклюзивного навчання осіб з порушеннями інтелектуального розвитку.
 5. ОК 1.11 Навчання та виховання дітей зі складними порушеннями 

Витяг з протоколу № 12 (про вибіркові дисципліни)  

Опис дисциплін за вибором 2022-2023 навчальний рік

2 курс

1. Практична підготовка

 1. ПП 1 Виробнича (педагогічна) практика
 2. ПП 2 Виробнича (педагогічна) практика 

 

ВСТУП ДО 2021 РОКУ (включно)

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
спеціальність 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)
1 курс непарний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни 
ОК 1. Філософія освіти
ОК 2. Психологія освіти
ОК 3. Інформаційні технології в освіті
ОК 6. Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології
ОК 7. Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями
ОК 8. Сучасні методології та методики спеціальної психології та логопсихології
ОК 9. Сучасні методології та методики спеціальної педагогіки з методикою викладання дисципліни
ОК 10. Сучасні методології та методики логопедії з практикумом з методикою викладання дисципліни
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 1.Психолого-педагогічне, логопедичне вивчення та проектування моделі супроводу розвитку дітей / Нормативно-правові основи психолого-педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями здоров’я
1 курс парний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни 
ОК 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 5. Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
ОК 9. Сучасні методології та методики спеціальної педагогіки з методикою викладання дисципліни
ОК 10. Сучасні методології та методики логопедії з практикумом з методикою викладання дисципліни
ОК 11.Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання та виховання дітей із порушеннями інтелектуального та(або) мовленнєвого розвитку
ОК 12. Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями інтелектуального розвитку 
ОК 13. Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб з порушеннями мовлення
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 2. Актуальні питання менеджменту спеціальної та інклюзивної освіти / Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю
ВБ 4.Психолого-педагогічні технології роботи з батьками дітей з особливостями інтелектуального розвитку / Логопедичний масаж
2 курс
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 3.Інноваційні технології вивчення, навчання та виховання дітей в системі спеціальної та інклюзивної освіти / Методика супроводу осіб з раннім дитячим аутизмом та осіб із порушеннями опорно-рухового апарату  в інклюзивній освіті 
ВБ 4.Психолого-педагогічні технології роботи з батьками дітей з особливостями інтелектуального розвитку / Логопедичний масаж
ВБ 5.Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями зору/ Музична освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку
ВБ 6.Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями слуху / Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб зі складними та системними порушеннями
3. Практична підготовка
ПП 1.Науково-виробнича (асистентська) практика у ЗВО
ПП 2. Виробнича (логопедична) практика у загальноосвітніх закладах освіти (центрах)
ПП 3.Виробнича (педагогічна) практика у спеціальних закладах освіти та у закладах з інклюзивною формою навчання

 ТРЕТІЙ (АСПІРАНТСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
спеціальність 016 Спеціальна освіта
1 курс непарний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.02. Англійська мова
1 курс парний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.01. Філософія
1.02. Англійська мова (див. 1 курс непарний семестр)
1.03. Наукова українська мова
2.01. Методологія педагогічного дослідження
2 курс непарний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.04. Педагогіка вищої школи
2.02. Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю
2.03. Теорія та спеціальні методики корекційної психопедагогіки
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.06.1. Academic writing /2.06.2. Менеджмент проектів
2.07.1. Теорія і технології рекреаційної діяльності осіб з порушеннями психофізичного розвитку /2.07.2. Теорія і методика фізичної реабілітації осіб з порушеннями психофізичного розвитку
3. Практична підготовка
3.01. Асистентська практика
2 курс парний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.04. Історія спеціальної та інклюзивної освіти
2.05. Теорія логопедії та технології логопедичного супроводу осіб із психофізичними порушеннями
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.08.1. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих і талановитих  осіб з порушеннями психофізичного розвитку /2.08.2. Технології апробації результатів дисертаційного дослідження
3 курс непарний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК 10. Сучасні методології та методики логопедії з практикумом з методикою викладання дисципліни
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.09.1. Технологія викладання краєзнавства у сучасній спеціальній школі /2.09.2 Методика діагностики та корекції мовленнєвої діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку
3. Практична підготовка
3.02. Асистентська практика
3 курс парний семестр
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК 10. Сучасні методології та методики логопедії з практикумом з методикою викладання дисципліни
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.10.1. Докторський семінар з теоретичних та методичних засад порівняльно-педагогічного дослідження /2.10.2 Докторський семінар з теоретичних та  методичних засад історико-педагогічного дослідження

ТРЕТІЙ (АСПІРАНТСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження 
Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст 
Актуальні питання порівняльної педагогіки 
Докторський семінар з теоретичних та методичних засад порівняльно-педагогічного дослідження 
Актуальні питання інноваційного розвитку освіти


Для забезпечення високоякісної підготовки майбутніх фахівців кафедрою корекційної та інклюзивної освіти організовано і впроваджуються наступні види практик:

 • педагогічна практика без відриву від навчання на базі масових дошкільних та шкільних навчальних закладів у другу половину дня (на старших групах дитячого садка – вихователь, у початкових класах загальноосвітньої школи – вихователь ГПД);
 • волонтерська на базі Сумського товариства допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість „Феліцитас”;
 • навчальна педагогічна у спеціальному дошкільному закладі на базі Сумського спеціального реабілітаційного НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”;
 • навчальна педагогічна у початкових класах спеціальної школи (вихователь ГПД) на базі Сумської спеціальної загальноосвітньої школи;
 • навчальна педагогічна у старших класах на базі Сумської спеціальної загальноосвітньої школи;
 • виробнича педагогічна у дошкільних закладах на базі Сумського спеціального реабілітаційного НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”;
 • табірний збір та виробнича педагогічна у дитячих оздоровчих центрах;
 • виробнича педагогічна у початкових класах спеціальної школи на базах Сумського спеціального реабілітаційного НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”, Сумської спеціальної загальноосвітньої школи, Державного професійно-технічного навчального закладу „Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг” у групах з навчання осіб з обмеженими можливостями;
 • виробнича соціально-реабілітаційна на базах Сумського територіального центру „Берегиня” – відділення соціально-трудової реабілітації „Спільнота” та Сумського товариства допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість „Феліцитас”;
 • переддипломна педагогічна та психологічна у Сумській спеціальній загальноосвітній школі;
 • науково-виробнича (асистентська) практика для магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка) на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти забезпечує викладання навчальної дисципліни „Основи корекційної педагогіки”, „Основи інклюзивної освіти” на всіх факультетах та в усіх інститутах СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти проводять заняття на високому науково-теоретичному рівні, який відповідає вузівським вимогам, використовують під час їх проведення активні методи навчання, новітні технології, вирішення професійних завдань і ситуацій, диспути і дискусії, евристично-модульні технології навчання, особистісно орієнтоване, розвиваюче та проблемне навчання, обговорення і ділові ігри, здійснюють індивідуальне консультування студентів з проблемних питань, керівництво стажуванням магістрів інших ЗВО. 

Календар подій