menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Наукова робота кафедри зі студентською молоддю

Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, окрім проведення на високому рівні навчально-методичної і виховної роботи, здійснюють керівництво науковою роботою студентів освітньо-професійної програми «Олігофренопедагогіка. Логопедія», освітньо-професійної програми «Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка» у позанавчальний час.

Так, на кафедрі є студентські наукові проблемні групи: Дегтяренко Т.М. «Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю»; Бондаренко Ю.А. «Актуальні проблеми корекційної психопедагогіки»; Боряк О.В. «Логопедичні моделі та технології в логокорекційній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення»; Колишкін О.В. «Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я»; Прядко Л.О. «Особливості виховного процесу у спеціальному закладі»., Чобанян А.В. «Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку».

На кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти функціонували студенські наукові гуртки Чобанян А.В. «Пізнавай і розвивай себе», Чобанян  А.В. «Психологія особистості дітей з особливостями інтелектуального розвитку» (2013-2015 н.р.), Кісліцина М.В. «Нейропсихологія» (з 2017-2018 н.р.).

Наукова робота зі студентською молоддю відповідно фіксується у спеціальних журналах, а результати доповідаються на засіданні кафедри.

Під керівництвом ПВС кафедри спеціальної та інклюзивної освіти студенти щороку у беруть участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських наукових конференціях і семінарах зі спеціальної освіти, щорічно стають учасниками і номінантами всеукраїського конкурсу творчих робіт студентів та переможцями всеукраїнської олімпіади.

У підґрунті наукової роботи кафедри зі студентською молоддю лежать такі нормативні документи:

Академічна доброчесність (положення, зразок угоди, інформація)

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка (2020-2021)
Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2019-2020)
Про комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2019-2020)
Декларація про академічну доброчесність (зразок)
https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/normatyvno-pravova-baza 
Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт_Дегтяренко 
Здобувачам вищої освіти надаються поради щодо 
«Оформлення кваліфікаційних робіт».

**
Результати студентської наукової роботи кафедри 2017-2019 рр.

Студентська наука

*
відео Всеукраїнвська олімпіада 2019

Переможці олімпіади 2019

Деревецька Катерина Ігорівна (І місце);
Єланська Дарина Валентинівна (ІІ місце);
Войтенко Альона Андріївна,  Суббота Анна Андріївна (ІІІ місце)

*
відео Всеукраїнська олімпіада 2018

Переможці олімпіади 2018

*
відео Всеукраїнська олімпіада 2017

Підсумки ХІІІ олімпіади      Оголошення Всеукраїнська олімпіада 2017  

*

Різне

1) Наукове товариство аспірантів, докторантів, молодих учених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (далі – НТ) є органом самоврядування наукової молоді Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

2) Перелік публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз даних SCOPUS та Web of Science (пошукова система)

пошукова система Scopus
пошукова система Web of Science
Бібліометрика української науки_Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

3) Репозитарій університету

eSSPUIR - електронний репозитарій

4) Електронне середовище кафедри

Е-середовище кафедри

5) Інформація щодо наукових видань

Наукові периодичні видання 

Наукові периодичні видання (за квартилями) та напрямами дослідження 

Календар подій