menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка

Ласкаво просимо на веб-сайт кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ви знайдете інформацію про кафедру, її співробітників, навчальні матеріали та іншу корисну інформацію.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка є одним із провідних наукових і культурних центрів Сумської області. СумДПУ імені А.С. Макаренка заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Університет акредитований за ІV рівнем (сертифікат про акредитацію серія РД-IV номер 1920108 від 29 вересня 2010 року). 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти створена у вересні 2005 року. Впродовж свого існування кафедра кілька разів змінювала свою назву:  кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології (вересень 2005 р.-травень 2012 р.); кафедра корекційної та інклюзивної освіти (травень 2012 р.-серпень 2017 р.), кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (з вересня 2017 р. – до теперішнього часу).

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти орієнтована на освіту та дослідження у галузі спеціальної педагогіки та психології (спеціальної та інклюзивної освіти) та підготовку майбутніх фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта. Основними видами діяльності є підготовки фахівців для системи спеціальної та інклюзивної освіти, підготовка навчальних посібників і матеріалів та організація і проведення наукових досліджень. Крім того, під егідою кафедри регулярно організовується та проводяться наукові конференції та семінари, ІІ тур Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади, курси для практичних працівників, надаються консультації та освітні послуги населенню.

Ви можете дізнатись більше про діяльність кафедри в окремих пунктах меню, що представлені на сайті, зокрема ознайомитися з історією кафедри, її структурними підрозділаминапрямами діяльності та корпоративною культурою.

Кого цікавлять питання хто працює на кафедрі та які функціональні обов’язки покладені на викладача можуть звернутися до сторінок: візитка кафедриштат кафедри, делегування повноважень.

Кафедра бере активну участь у суспільному та громадському житті Сумщини, регулярно бере участь у житті університету, інституту. Результати цієї діяльності не тільки представлені на сайтах кафедри, інституту, університету, у соціальній мережі, а й регулярно висвітлюються ЗМІ. Що нового планується у діяльності кафедри висвітлюється у рубриці прес-анонс та у новинах.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти має та постійно співпрацює із партнерами, які представлені як вітчизняними, так і зарубіжними організаціями, освітніми та науковими закладами.

Наукова спільнота та стейкхолдери про кафедру: відеонариси

Календар подій