menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Ласкаво просимо на веб-сайт кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ви знайдете інформацію про кафедру, її  співробітників, навчальні матеріали та іншу корисну інформацію.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти орієнтована на підготовку фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.  Кафедра проводить підготовку майбутніх педагогічних працівників для системи спеціальної і інклюзивної освіти та інших закладів соціальної сфери, що обіймаються наданням освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.

Навчання за  спеціальністю 016 Спеціальна освіта (раніше – корекційна освіта, дефектологія) допоможе отримати професію вчителя-дефектолога (корекційного педагога, логопеда), (тифлопедагога, сурдопедагога) – фахівця, який навчає і виховує дітей із різними порушеннями у психічному та/або фізичному розвитку, знаходить шляхи корекції цих недоліків, здійснює психолого-педагогічний супровід в умовах загальноосвітніх масових та спеціальних навчальних закладів, соціально-реабілітаційних центрах.

Професія вчителя-дефектолога знаходиться на межі медицини та педагогіки. Логопед – фахівець широкого профілю, який виправляє порушення мовлення у дітей розвиток яких відповідає їх віку. Втім, якщо у цих дітей є затримка психічного розвитку, батьки в першу чергу мають звертатися до іншого вчителя-дефектолога – до олігофренопедагога.  Олігофренопедагог – фахівець, який надає освітні послуги дітям з затримкою психічного розвитку або порушенням інтелектуального розвитку (у тому числі дітям-аутистам, розвиток яких не відповідає їх віку). Протягом робочого дня вчитель-дефектолог проводить з дітьми групові корекційно-розвивальні заняття, а також займається з ними індивідуально. Сурдопедагог – фахівець, який надає освітні послуги дітям з порушеннями слуху. Тифлопедагог – фахівець, який надає освітні послуги дітям з порушеннями зору. Детальніше

На кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти здійснюються дослідження у галузі спеціальної педагогіки та психології, спеціальної дидактики та ін.

Основними видами діяльності кафедри є організація І Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації у 2015 р., участь у дослідницьких проектах та підготовка навчальних посібників та матеріалів. Крім того, під егідою кафедри спеціальної та інклюзивної освіти щорічно організовуються Міжнародна науково-практична конференція зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації та Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених, регулярно проводяться науково-практичні семінари та тренінги для практичних працівників, реалізується соціально-освітній проект  «Світ один на всіх», у тому числі проводяться конкурс творчих робіт (есе) школярів Світ один на всіх та Всеукраїнська Олімпіада зі спеціальності (2017-2019 рр.)
Ви можете дізнатись більше про діяльність кафедри в окремих пунктах меню.

Календар подій

arrow_upward