menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Функціональні обв’язки професорсько-викладацького складу кафедри:

Відповідальний за науково-методичну роботу кафедри; за дистанційне навчання здобувачів освіти на платформі Moodle; керівник консультативно-методичного центру «Довіра» О.В. Колишкін;
e-mail: kolyshkinsspu@gmail.com

Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри; завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій О.В. Боряк;
e-mail: boryaksspu@gmail.com

Відповідальна за міжнародну діяльність та зовнішні зв’язки кафедри; завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти  Ю.А. Бондаренко;
e-mail: bondarenkosspu@gmail.com

Відповідальний за науково-дослідну роботу студентів; керівник ресурсного центру/центру трансферу технологій кафедри Ю.М. Косенко;
e-mail: kosenkosspu@gmail.com

Відповідальна за виховну та профорієнтаційну роботу кафедри; керівник профорієнтаційного центру кафедри А.В. Чобанян;
e-mail: chobanyansspu@gmail.com

Відповідальний за громадську та волонтерську діяльність кафедри, керівник студентського  науково-методичного центру «Крок назустріч» М.В. Кісліцина
e-mail: kislitsynasspu@gmail.com

Відповідальна за сайт кафедри; відповідальна за дистанційне навчання здобувачів освіти на платформі Discord  Т.М. Дегтяренко
e-mail: dehtiarenkosspu@gmail.com 

 

до 2022 року

Відповідальна за організаційну роботу кафедри, заступник завідувача кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Н.В. Горбань;
e-mail: gorbansspu@gmail.com

Відповідальний за науково-методичну роботу кафедри; керівник консультативно-методичного центру «Довіра» О.В. Колишкін;
e-mail: kolyshkinsspu@gmail.com

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри О.В. Лобанова;
e-mail: lobanovasspu@gmail.com

Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри О.В. Боряк;
e-mail: boryaksspu@gmail.com

Відповідальна за міжнародну діяльність та зовнішні зв’язки кафедри; завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти  Ю.А. Бондаренко;
e-mail: bondarenkosspu@gmail.com

Відповідальний за науково-дослідну роботу студентів; керівник ресурсного центру/центру трансферу технологій кафедри Ю.М. Косенко;
e-mail: kosenkosspu@gmail.com

Відповідальна за виховну та профорієнтаційну роботу кафедри; керівник профорієнтаційного центру кафедри А.В. Чобанян;
e-mail: chobanyansspu@gmail.com

Відповідальний за громадську та волонтерську діяльність кафедри, керівник студентського  науково-методичного центру «Крок назустріч» М.В. Кісліцина
e-mail: kislitsynasspu@gmail.com

 

 

 

Календар подій