menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Вступна кампанія 2023 р.

Доктор філософії PhD (у галузі освіти) (на основі ОКР спеціаліста / ступеня магістра)

Документи до аспірантури за спеціальністю 016 Спеціальна освіта приймаються: перша хвиля вступу - з 01 серпня 2023 року; друга хвиля вступу - з 30 вересня 2023 року; третя хвиля вступу - з 31 січня 2024 року. 

Програма вступного іспиту до аспірантури спеціальність 016 Спеціальна освіта

Пропонуємо підтримувати з нами контакт (реєстрація абітурієнта)
Вступна кампанія 2023: аспірантура, спеціальність Спеціальна освіта 
Сервер кафедри на платформі Discord: https://discord.gg/zEgv7js 

Контактна інформація
: Навчально-науковий  інститут педагогіки і психології, деканат: Михайліченко Ірина Володимирівна (моб. тел. 066 413-14-11). Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, Центральний корпус, 1 поверх, каб. 137, контактний телефон: (0542) 68-59-43, e-mail: cor.ped_sumy@ukr.netТкачова Дар’я Олександрівна (моб..тел. +380666484678)

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2023 р.

Порядок прийому документів для вступу до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури:

Вступна кампанія 2022 р.

Доктор філософії PhD (у галузі освіти) (на основі ОКР спеціаліста / ступеня магістра)

Документи до аспірантури за спеціальністю 016 Спеціальна освіта приймаються: перша хвиля вступу - з 01 серпня 2022 роеу; друга хвиля вступу - з 30 вересня 2022 року; третя хвиля вступу - з 31 січня 2023 року. 

Пропонуємо підтримувати з нами контакт (реєстрація абітурієнта)
Вступна кампанія 2022: аспірантура, спеціальність Спеціальна освіта 
Сервер кафедри на платформі Discord: https://discord.gg/zEgv7js

Перша, друга, третя хвиля вступу.  Порядок прийому документів для вступу до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка: див. с. 111 Правил прийому 2022

Детальніше:

У таблицях наведено їх терміни:

Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює аспірантура та докторантура. Порядок роботи аспірантури та докторантури на час проведення вступної кампанії: з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00 (обідня перерва – з 13.00 до 13.30).

Вступна кампанія 2021 р.

Документи до аспірантури за спеціальністю 016 Спеціальна освіта приймаються з 02 до 13 серпня 2021 року.
Вступні випробування проводяться з 20 до 27 серпня 2021 року.
Підготовка в аспірантурі за очною (денною та вечірньою) формою навчання здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
– за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);
– за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 e-mail: cor.ped_sumy@ukr.net.

Вступна кампанія кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ 2021

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2021 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури 2021

Програми вступних іспитів до аспірантури 2021

 Дата складання вступних іспитів до аспірантури:

з іноземної мови: 20 або 21 серпня 2021 р.

з фаху: 27 серпня 2021 р. о 17.00

 

Вступна кампанія 2020 р.

2020 Детальна інформація щодо вступу на спеціальність 016 Спеціальна освіта

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, в особі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України здійснює підготовку докторів філософії PhD (у галузі освіти). 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка є випускаючою кафедрою, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю:
– 016 Спеціальна освіта. Форма навчання: денна/вечірня/заочна. Термін навчання в аспірантурі: 4 роки. 
Випускники здобувають науковий ступень доктора філософії PhD (у галузі освіти).
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому про вищу освіту на рівні магістра або спеціаліста.
Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за результатами складання вступних випробувань (екзаменів): з іноземної мови; зі спеціальності.
Прийом документів за очною (денною та вечірньою) формою навчання проводиться з 03 серпня до 14 серпня 2020 року.
Строки проведення вступних іспитів до аспірантури 21 серпня – 27 серпня 2020 року
Прийом документів за заочною формою навчання проводиться з 01 жовтня до 30 жовтня 2020 року.
Строки проведення вступних іспитів 04 листопада – 11 листопада 2020 року
Контактна інформація:
За довідками звертатися до відділу аспірантури і докторантури (Центральний корпус, каб. 225), тел. (0542)68-59-39
Навчально-науковий  інститут педагогіки і психології, деканат: Михайліченко Ірина Володимирівна (моб. тел. 066 413-14-11).
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, центральний корпус, 1 поверх, каб. 137,
контактний телефон: (0542) 68-59-43, моб. тел. 09-55-32-88-25 e-mail: cor.ped_sumy@ukr.net

Правила прийому до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2020 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

 Програми вступних іспитів до аспірантури
Іноземна мова
Спеціальність 016 Спеціальна освіта

 *2020 
https://sspu.edu.ua/vstup-do-aspirantury-2020

Вступна кампанія 2019

Правила прийому в аспірантуру (вступ 2019 року)
Строки прийому заяв та документів на навчання в аспірантурі – див. сторінки 95-96 Правил прийому на навчання 2019.
Перелік документів для прийому на навчання в аспірантурі – див. сторінку 96-97, с.98 п.4.3 Правил прийому на навчання 2019.
Вступні випробування в аспірантуру – див. сторінку 97 Правил прийому на навчання 2019.
Додаткові бали під час прийому на навчання - див. сторінки 99-100 Правил прийому на навчання 2019.
Особливості прийому на навчання в аспірантурі іноземців та осіб без громадянства – див. сторінки 102-103 Правил прийому на навчання 2019.
Терміни прийому на навчання в аспірантуру іноземців та осіб без громадянства – див. сторінку 41 Правил прийому на навчання 2019.

Підготовка в аспірантурі за очною (денною та вечірньою) формою навчання здійснюється:
– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
– за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Вартість навчання в аспірантурі, для осіб які вступають за контрактом у 2019 р. на спеціальність 016 Спеціальна освіта: вартість навчання в аспірантурі

Вступна кампанія 2018 р.

Інформація про вступ у аспірантуру у 2018 р. Документи до аспірантури приймаються з 01 до 17 серпня 2018 року.
Вступні випробування проводяться з 22 до 28 серпня 2018 року.
За довідками звертатися до відділу аспірантури і докторантури (Центральний корпус, каб. 225), тел. (0542)68-59-39

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2018 році

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2018 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

Програми вступних іспитів до аспірантури: Спеціальність 016 Спеціальна освіта

Контактна інформація: Навчально-науковий  інститут педагогіки і психології, деканат: Михайліченко Ірина Володимирівна (моб. тел. 066 413-14-11). Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, Центральний корпус, 1 поверх, каб. 133, контактний телефон: (0542) 68-59-43, e-mail: cor.ped_sumy@ukr.net. Горбань Наталія Вікторівна (моб.тел 099 073-43-14; 097 482-09-14).   

Календар подій