menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Наукове товариство аспірантів, докторантів, молодих учених

  • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (далі – НТ) є органом самоврядування наукової молоді Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (завантажити)

Академічна доброчесність (положення, зразок угоди, інформація) – нормативно-правова база

  • Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка (завантажити)
  • Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити
  • Про комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити)
  • Декларація про академічну доброчесність (завантажити)

Пошукова система публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз даних SCOPUS та Web of Science

Репозитарій університету

Інформація щодо наукових видань

  • Наукові периодичні видання (завантажити)
  • Наукові периодичні видання (за квартилями) та напрямами дослідження (завантажити)
  • Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року (завантажити
  • Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2019 р.  (завантажити)
  • Вимоги Міністерства освіти і науки до публікацій у іноземних виданнях (завантажити)

Інформація щодо наукових заходів 

Календар подій