menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

                                         1) Наукове товариство аспірантів, докторантів, молодих учених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (далі – НТ) є органом самоврядування наукової молоді Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.https://sspu.edu.ua/rada-molodykh-vchenykh

                                         2) Академічна доброчесність (положення, зразок угоди, інформація)

https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/normatyvno-pravova-baza

                                         3) Перелік публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз даних SCOPUS та Web of Science (пошукова система)

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/

                                         4) Репозитарій

eSSPUIR - електронний репозитарій

                                         5) Інформація щодо наукових видань

Наукові периодичні видання 

Наукові периодичні видання (за квартилями) та напрямами дослідження 

                                         6) Інформація щодо наукових заходів 

                                           

Календар подій

arrow_upward