menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 

 • Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (завантажити)
 • Зміни до Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (завантажити)
 • Положення про асистентську практику аспірантів (завантажити
 • Положення про переведення аспірантів СумДПУ імені А.С.Макаренка, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету (завантажити)
 • Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Порядок організації поточного, семестрового контролю та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти із використанням дистанційних технологій у СумДПУ імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про апеляцію результатів навчання здобувачів вищої освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальний та/або інформальній освіті (завантажити)
 • Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Про комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про перезарахування результатів навчання у Сумському державнму педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Порядок визнання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка ступенів освіти, здобутих у навчальних закладахінших держав (завантажити)
 • Положення про організацію освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (завантажити) 

Календар подій

arrow_upward