сторінка у розробці

Наукові видання

розмістити фото та опис посібників та підручників викладачів кафедри

2019 рік

2018 рік

Було отримано  охоронні документи – свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: «Історія України. 9 клас» : підручник для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Косенко Ю. М.)

У 2018 році кафедрою здійснювалося видання 2-х збірників наукових праць, з них 1 – затверджений як  нефаховий з відповідних наук та 1 – для студентів та молодих учених.

Нефахові видання:
1. «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» : збірник наукових праць за матеріалами за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 20 березня 2019 року : вип. 7 у 2-х томах. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 180 с.;

2. «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» : збірник матеріалів за матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (09 жовтня 2018 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 472 с.

2017 рік

Підручник «Історія України. 7 клас» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Автор – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти Косенко Ю. М. Авторське свідоцтво.

 

2016 рік

Викладачами кафедри створюються навчальні та методичні посібники. За минулий рік було видано:

1 навчальний посібник для  шкіл (з грифом МОН) (Косенко Ю.М.) - І місце у номінації у конкурсі наукових праць університету;

1 підручник для спеціальної школи;

1 програма для спеціального дошкільного закладу (з грифом МОН) (Бондаренко Ю.А.);

1 навчально-методичний посібник для ВНЗ (з грифом університету) (Боряк О.В.) - ІІ місце у номінації у конкурсі наукових праць університету;

2 навчально-методичні комплекси;

3 методичні рекомендації.

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

2011 рік

2010 рік

2009 рік

Календар подій

arrow_upward