menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Адреса консультативно-методичного центру «Довіра»
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Центральний корпус, 1 поверх, каб. № 136
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002
Контактна інформація:
Електронна пошта: cor.ped_sumy@ukr.net
Тел.: (0542) 68-59-43
Skype: corped
Детальна інформація за тел.: 09-55-32-88-25


Керівник: Колишкін Олександр Володимирович,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка

e-mail: Колишкін Олександр Володимирович <kolyshkinsspu@gmail.com>

Положення про консультативно-методичний центр «ДОВІРА» 2017

Дата заснування
: вересень 2010 року.
Керівники консультативно-методичного центру  "Довіра":
з 2010 р.-2015 р. Косарєва Наталія Олексіївна, викладач кафедри, вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист;
з 2015 р. Колишкін Олександр Володимирович,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
Заступники керівника консультативно-методичного центру  "Довіра":
з вересня 2019 року Почкун Юлія Олександрівна;
з лютого 2020 року Островська Ніна Олегівна

Електронний запис на консультацію дітей, підлітків                 
Електронний запис на консультацію здобувачів вищої освіти  

Загальні відомості про КМЦ "Довіра" 2012 
Відео-презентація КМЦ "Довіра" 2017
Ми у соціальній мережі - приєднуйся до нас Facebook:
Консультативно-методичний центр "Довіра" кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Яким буде світ завтра – залежить від нас сьогодні

З метою надання консультативної психолого-педагогічної підтримки сім’ям з питань корекційно-реабілітаційної допомоги особам з особливими потребами від народження до дорослого віку, педагогам, фахівцям, установам і організаціям у здійсненні психолого-педагогічного супроводу даних осіб у вересні 2010 р. на кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології створено консультативно-методичний центр „Довіра”, який очолює досвідчений викладач кафедри, вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист Н.О. Косарєва, що має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Основними напрямами роботи консультативно-методичного центру „Довіра” є консультування батьків (осіб, які їх замінюють,) дітей та дорослих, що мають особливі потреби, педагогів і фахівців, які здійснюють їх психолого-педагогічний і соціальний супровід.

Фахівцями центру розроблено інформаційно-методичні матеріали для батьків осіб з порушеннями психофізичного розвитку; підготовлено обладнання для діагностування та корекції порушень у клієнтів; організовано та забезпечено електронний взаємозв’язок консультантів центру, батьків дітей з порушеннями психофізичного розвитку та дорослих-інвалідів.

Протягом багаторічного існування консультативно-методичного центру „Довіра” проведено понад 150 різноманітних заходів: з них понад 70 індивідуальних занять з дітьми з особливими потребами, 7 семінарів, 10 майстер-класів, 12 тренінгів, понад 30 консультацій батьків, педагогів, фахівців громадської організації „Спільнота”, студентів, магістрантів, студентів, вихователів дитячих будинків сімейного типу;  надано теоретико-методичну і практичну допомогу педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань навчання, виховання та корекційної роботи з дітьми з обмеженими можливостями, що навчаються в умовах інклюзії; розроблено та опубліковано методичні та інформаційні матеріали на допомогу педагогам інклюзивних класів закладів освіти, працівникам установ охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, громадських організацій, а саме:

 • батьківський лекторій (для батьків дітей з порушеннями зору);
 • методичний посібник „Дитина з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання”;
 • інформацію на стенд для батьків за темами: „Психолого-педагогічні основи роботи з дітьми з особливими потребами”, „Психологія сім’ї і дитини з особливостями інтелектуального розвитку”, „Соціально-правове забезпечення дітей з особливими потребами”.
 • підготовлено до друку навчально-методичний посібник для студентів та викладачів з курсу „Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей з психофізичними порушеннями у спеціальні заклади освіти”.

Консультативно-методичним центром „Довіра” започатковано курси з вивчення жестової мови для студентів напряму підготовки Корекційна освіта (корекційна психопедагогіка) та всіх зацікавлених осіб. Розроблено навчальну програму з предмету „Українська жестова мова”.

Фахівці-консультанти центру постійно здійснюють профілактичну просвітницьку роботу серед батьків, викладачів та студентів щодо попередження девіантної поведінки та порушень психофізичного розвитку.

Робота консультативно-методичного центру „Довіра” постійно привертає до себе увагу засобів масової інформації (Газета „Ваш шанс”) та висвітлюється в мережі Internet.

 Напрямки консультування:

 1. Організація конструктивної взаємодії членів сім’ї та спеціалістів з дітьми та дорослими з особливими потребами.
 2. Організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього, дошкільного і шкільного віку та дорослими особами з вадами  психофізичного розвитку.
 3. Розв’язання проблем абілітації, реабілітації, інтеграції у соціум та формування життєвої компетенції у осіб з обмеженими можливостями.
 4. Організація навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.
 5. Експертиза індивідуальних реабілітаційних та корекційних програм.
 6. Організація сімейного середовища відповідно до особливостей психофізичного розвитку.

 Консультації надають провідні спеціалісти:

 корекційні психопедагоги (олігофренопедагоги) – спеціалісти з питань навчання і виховання дітей з порушеннями психічного і розумового розвитку

 • канд. пед. наук, доцент Прядко Любов Олексіївна
 • викладач, спеціаліст першої категорії Скиба Тетяна Юріївна
 • канд. пед. наук, ст. викладач, спеціаліст першої категорії Косенко Юрій Миколайович

 корекційні педагоги – фахівці з питань навчання і виховання дітей зі складними дефектами

 • доктор пед. наук, професор, спеціаліст першої категорії Бондаренко Юлія Анатоліївна
 • доктор пед. наук, професор, спеціаліст вищої категорії Дегтяренко Тетяна Миколаївна
 • канд. пед. наук, доцент Колишкін Олександр Володимирович
 • доктор пед. наук, доцент, спеціаліст першої категорії Боряк Оксана Володимирівна

 тифлопедагоги – фахівці з питань навчання і виховання дітей з порушеннями зору

 • доктор пед. наук, професор, спеціаліст першої категорії Картава Юлія Анатоліївна
 • доктор пед. наук, професор, спеціаліст вищої категорії Дегтяренко Тетяна Миколаївна
 • доктор пед. наук,  Дегтяренко Тетяна Миколаївна

сурдопедагоги – фахівці з питань навчання і виховання дітей з порушеннями слуху

 • доктор пед. наук, професор, Кульбіда Світлана Вікторівна
 • канд. пед. наук, доцент Колишкін Олександр Володимирович
 • фахівець кафери Островська Ніна Олегівна

 вчителі-логопеди – спеціалісти з питань корекції вад мовленнєвого розвитку, навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення

 • доктор пед. наук, доцент, спеціаліст першої категорії Боряк Оксана Володимирівна

 ортопедагоги – спеціалісти з питань навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

 • канд. пед. наук, доцент Колишкін Олександр Володимирович
 • канд. пед. наук, ст. викладач, спеціаліст першої категорії Косенко Юрій Миколайович

 спеціальні психологи – фахівці з питань девіантної поведінки та порушень емоційно-вольової сфери

 • доктор пед. наук, старший науковий співробітник  Кобильченко Вадим Володимирович
 • викладач Кісліцина Марина Вікторівна
 • канд. психол. наук, ст. викладач Чобанян Анна Варужанівна

 Форми проведення:

 • індивідуальні консультації
 • індивідуальні заняття
 • семінари
 • лекції
 • тренінги
 • конференції
 • курси
 • групи підтримки
 • групи спілкування
 • консультації по Інтернету

Тільки ВІРА, НАДІЯ і ЛЮБОВ дорослих допоможуть дитині з особливими потребами досягти успіхів у житті

Запис по телефону або через електронний запис на консультацію
Вибір часу, зручного для Вас
В залежності від форми надання послуг вони можуть бути платні та безоплатні (після запису на прийом це питання буде оговорено)

Електронний запис на консультацію дітей, підлітків                 
Електронний запис на консультацію здобувачів вищої освіти  

Адреса консультативно-методичного центру «Довіра»
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Центральний корпус, 1 поверх, каб. № 136
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002
Контактна інформація:
Електронна пошта: cor.ped_sumy@ukr.net
Тел.: (0542) 68-59-43
Skype: corped
Детальна інформація за тел.: 09-55-32-88-25

 План роботи (2018-2019 н.р.)

Календар подій