menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка)
Вчене звання:
доцент

Профіль Google Scholar

Бібліометричний профіль Колишкіна
ORCID 0000-0002-1129-3254 


Scopus ID 57430339000 
Web of Science   Researcher ID ABA-4866-2021
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Індивідуальна тема наукового дослідження:

З 2018 р. по цей час «Теоретичні і методичні засади корекції рухової сфери дітей з інтелектуальними порушеннями засобами адаптивного фізичного виховання»
2005–2018 «Розвиток рухової сфери дітей з обмеженими можливостями засобами адаптивної фізичної культури»
2001–2004 «Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання»

Відповідальність на кафедрі:

З 2019 р. по цей час Гарант освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) з підготовки фахівців у сфері вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
2018–2019 Керівник роботи по оформленню документів на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом збільшення ліцензованого обсягу спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем
З 2015 р. по цей час Керівник консультативно-методичного центру «Довіра»
З 2014 р. по цей час Відповідальний за науково-методичну роботу кафедри
З 2005 р. по цей час Керівник студентської проблемної групи «Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я»

 Освіта:

2001–2004 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка
1990–1994 Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, спеціальність «Фізична культура», кваліфікація – вчитель фізичної культури (диплом про вищу освіту ЛЗ № 003887 від 28.06.1994 р.)
1989–1990 Харківське училище олімпійського резерву № 1, спеціальність «Велосипедний спорт», кваліфікація: Тренер з велоспорту (диплом про професійно-технічну освіту ПТ № 721121 від 12.06.1990 р.)

Досвід роботи в галузі предметної спеціалізації:

З 2010 р. по цей час Доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
2006–2010 Декан факультету педагогіки і практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доцент
2005–2008 Завідувач кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доцент
2004–2005 Старший викладач кафедри фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету іменіА. С.  Макаренка
1994–2004 Викладач кафедри фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С.  Макаренка

Практичний досвід роботи у закладах освіти / установах /організаціях:

З 2018 р. по цей час

Президент громадської організації «Сумська обласна організація громадської організації «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики»

1994–2020

Викладач, старший викладач, доцент кафедр: фізичної культури, фізичної реабілітації, спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Участь у комісіях/радах/колегіях:

2017–2019 Член організаційного комітету (координатор), член апеляційної комісії, секретар журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (з міжнародною участю) зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за нозологіями)
З 2015 р. по цей час Координатор оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
З 2014 р. по цей час Член редакційної колегії матеріалів конференцій «Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
З 2013 р. по цей час Член редакційної колегії збірника наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
З 2011 р. по цей час Член консультативно-методичного центру «Довіра» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
З 2005 р. по цей час Член науково-методичної комісії навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка
З 2005 р. по цей час Член вченої ради навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка

Присвоєння наукових ступенів та вчених звань:

2006 Присвоєно вчене звання доцента кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології (атестат доцента 02ДЦ № 014710 від 22.12.2006 р.)
2004 Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (диплом кандидата наук ДК № 026333 від 10.11.2004 р.)

Підвищення кваліфікації (стажування):

09.01.2018–23.01.2018 Курси підвищення кваліфікації «Культура наукової української мови» на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (свідоцтво № ПВ 02125510/00012-18 від 23 січня 2018 р.)
10.05.2013–24.05.2013 Курси з електронних засобів та дистанційних технологій навчання для науково-педагогічних і педагогічних працівників на базі Сумського державного університету курси (свідоцтво № 12 СПК 747569 від 24.05.2013 р.)
17.01.2011–04.02.2011 Тренінг-семінар «Психологія діяльності та особистості викладача вищого навчального закладу», кафедра психології інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (посвідчення № 146 від 04.02.2011 р.)

Коло наукових інтересів: освіта, спеціальна педагогіка, адаптивна фізична культура, фізичне виховання, спорт.

Публікації: 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з них 1 навчальний посібник має гриф Міністерства освіти
і науки України, 1
навчальний посібник має гриф Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Викладає навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» і педагогічна деонтологія», «Технічні засоби корекційного навчання», «Фізична реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку», «Спеціальна методика фізичного виховання», «Фізична культура з методикою навчання», «Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку», «Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології», «Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями слуху», «Тифлопедагогіка та сурдопедагогіка з методикою викладання», «Адаптивна фізична культура».

 Нагороди:

2020 Грамота міського голови м. Суми
2018 Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2017 Подяка МОН України
2017 Подяка ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2015 Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2015 Грамота директора навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка
2014 Грамота департаменту освіти і науки Сумської ОДА
2013 Подяка ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2013 Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2007 Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2007 Грамота управління освіти і науки Сумської ОДА
2006 Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2005 Почесна грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2004 Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
2004 Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка
 

Календар подій

arrow_upward