menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; відповідальна за міжнародну діяльність та зовнішні зв’язки кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти 

доктор педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка), професор
вчитель-дефектолог першої категорії

У 1994 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель початкових класів. У 2000 р. – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель шкіл сліпих та слабозорих. Тифлопедагог дошкільних закладів.    

У 2006 році на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки”. 

Є членом творчої групи лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з розробки програмового та методичного забезпечення.  

З 2008 року очолює кафедру корекційної та інклюзивної освіти. 

З 2014 року навчається в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, тема докторської дисертації "Теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором". 

У 2017 році успішно захистила докторську дисертацію і отримала звання доктора педагогічних наук, у 2019 році - вчене звання професор.

Коло наукових інтересів – актуальні проблеми навчання і виховання дітей з особливими потребами в інтегрованому та інклюзивному освітньому середовищі. 

Педагогічний стаж – 22 роки, з них – 4 роки у Сумській загальноосвітній школі № 11 на посаді вчителя початкових класів, 6 років – у Сумському спеціальному НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – ДНЗ № 37 „Зірочка” на посаді вчителя-дефектолога (тифлопедагога) та вчителя початкових класів, 3 роки у Сумському спеціальному РНВК „Загальноосвітня школа І ступеня – ДНЗ № 34” на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога), 14 років – в системі вищої педагогічної освіти в у СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

Кількість наукових публікацій – 60, серед них 23 у фахових виданнях, 5 – у міжнародних виданнях. Ю.А. Бондаренко є автором 12 навчально-методичних посібників, 2 з яких має гриф МОН України. 

Має нагороди: почесна грамота МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

Календар подій

arrow_upward