menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 Посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка)
Вчене звання: професор
Професійна кваліфікація: вчитель-дефектолог першої категорії 

Профіль Google Scholar
eSSPU Institutional Repository
Бібліометричний профіль Бондаренко 
ORCID 0000-0002-6190-7648

Scopus ID
 57207306666
Web of Science   Researcher ID AAF-9970-2020
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Індивідуальна тема наукового дослідження:

З 2019 по цей час «Моделі та технології корекційної допомоги особам з особливими освітніми потребами» 
2006-2019 «Теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором»
2002-2006 «Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки»

Відповідальність на кафедрі:

З 2019 р. по цей час Гарант освітньо-наукової програми на третьому рівні ВО за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.
З 2017 р. по цей час Завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
З 2014 р. по цей час Відповідальний за міжнародну діяльність кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
З 2008 р. по цей час Керівник студентської наукової проблемної групи «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти»

Освіта:

2017-2018 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, магістратура, магістр спеціальності: Середня освіта, спеціалізація: Мова і література, кваліфікація: Викладач англійської мови і літератури. Учитель англійської мови і літератури (Диплом магістра М18 № 155248 від 31.12.2018 р.)
2014-2017 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, навчання в докторантурі зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка 
2003-2006 Сумський державний педагогічний університет імені А. С.  Макаренка, навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка 
1997-2000 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Дефектологія. Тифлопедагогіка», кваліфікація: Вчитель початкових класів шкіл сліпих та слабозорих; тифлопедагог дошкільних закладів (Диплом про вищу освіту КВ №47630503 від 20.07.2014 (дублікат)
1990-1994 Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання», кваліфікація: Вчитель початкових класів  (Диплом про вищу освіту КК № 003224 від 24.06.1994 р.)

Досвід роботи в галузі предметної спеціалізації:

2018 р. по цей час Професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти
2017-2018 Доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти
2014-2016 В/о завідувача кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (на час навчання у докторантурі), доцент
2008-2014 Завідувач кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доцент
2007-2008 Старший викладач кафедри фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
2002-2007 Викладач кафедри фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Практичний досвід роботи у закладах освіти / установах /організаціях:

2018-2020 Вчитель-дефектолог КУ Сумської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №18 СМР (на умовах угоди)
2015- 2017 Член психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти і науки СМР (на умовах угоди)
2005-2006 Вчитель-дефектолог КУ Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" СМР (за сумісництвом)
2003–2005 Вчитель-дефектолог Сумського спеціального начально-виховного комплексу «Початкова школа-дошкільний заклад» № 37 «Зірочка» для дітей з вадами зору. (за сумісництвом).
2001–2003 Вчитель початкових класів, вчитель-дефектолог Сумського спеціального навчально-виховного комплексу «Початкова школа-дошкільний заклад» № 37 «Зірочка» для дітей з вадами зору.
1997–2001 Вихователь, тифлопедагог Сумського спеціального навчально-виховного комплексу «Початкова школа-дошкільний заклад» № 37 «Зірочка» для дітей з вадами зору. 
1993–1997 Вчитель початкових класів Сумської загальноосвітньої школи № 11. 

Присвоєння наукових ступенів та вчених звань:

2019 Присвоєно вчене звання професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (Атестат професора АП №001410 від 16.12.19 р.)
2017 Захищено докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.23 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та здобуто науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (Диплом доктора наук ДД № 007003 від 20.03.2018 р.)
2010 Присвоєно вчене звання доцента кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології (Атестат доцента 12ДЦ №023661 від 09.11.2010 р.)
2006 Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки АПН України та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (Диплом кандидата наук ДК № 041352 від 14.06.2007 р.

Підвищення кваліфікації (стажування):

06.07.2021 – 28.07.2021

Академічна спілка Modern Education & Research Institute (м. Бельгія, Брюссель). Тема «Модернизація професійної діяльності викладача», термін з 06.07.2021 р. по 28.07.2021 р., обсяг 72 години, 2,4 кредити, сертифікат №P21-77 від 28.07.2021 (завантажити)

17.12.2018 – 06.04.2019 Вища технічна школа (м. Катовіце, Польща). Тема "Іноваційні технології в освіті", термін з 17.12.2018 р., по 06. 04. 2019 р., обсяг 180 годин, 6 кредитів ЄКТС, сертифікат 31/04/2019 (завантажити)
2015 Академічне товариство Міхала Балудянського, м. Братислава, Словакія, підвищення кваліфікації (120 год).
2010 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, підвищення кваліфікації

Участь у комісіях/радах/колегіях:

З 2021 по цей час Голова  науково-методичної комісії Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ  імені А. С. Макаренка 
З 2021 по цей час

Експерт з акредитації освітніх програм (затверджено 08.04.2021р.)

 З 2020 по цей час Член редакційної колегії фахового видання «Актуальні питання корекційної освіти» (педагогічні науки): збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Кам'янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка (Категорія Б)
З 2020 по цей час Член редакційної колегії фахового видання «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова», серія 19 Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Категорія Б)
З 2019 по цей час Член редакційної колегії фахового видання «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Категорія Б)
З 2019 по цей час Член підкомісії 016 Спеціальна освіта в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України  (Наказ МОН №1451 від 21.11.2019 р.).
З 2018 р. по цей час Член координаційної ради СумДПУ імені А. С. Макаренка 
З 2018 р. по цей час Член наукової ради СумДПУ імені А. С. Макаренка 
З 2018 р. по цей час Член науково-методичної комісії Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ  імені А. С. Макаренка 
З 2018 р. по цей час Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 55.053.03 (СумДПУ імені А. С. Макаренка) 
2018-2019 Член/голова журі І та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у м. Суми.
2017-2019 Член журі ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади (з міжнародною участю) зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за нозологіями).
З 2016 р. по цей час  Член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»
2015 Член науково-педагогічного колективу з розроблення програм з корекційно-розвиткової роботи для школи I ступеня (підготовчий, 1-4 класи) та школи II ступеня (5-9 (10) класи) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України № 44 від 23.01.2015 р.)
2014 Член експертної комісії (голова) з проведення порівняльного аналізу та встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих закладами освіти інших держав (Лист Департаменту наукової діяльності та ліцензування на проведення порівняльного аналізу: № 6/1-ND-4062-14/NZ-1859-14/E від 01 серпня 2014 року)
З 2014 р. по цей час Член редакційної колегії матеріалів конференцій «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2013 р. по цей час Член редакційної колегії збірника наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2011 р. по цей час Член консультативно-методичного центру «Довіра» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
2011-2014 Член творчої групи лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з розробки програмно-методичного забезпечення для дошкільників із порушеннями зору (Рішення засідання вченої ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, протокол № 6 від 3 листопада 2011р.)

Коло наукових інтересів: освіта, корекційно-реабілітаційна допомога дітям та молоді з особливими освітніми потребами; формування професійної компетентності фахівців до роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами.

Публікації: понад 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру -, з них 5 публікації у журналах, що індексуються в Scopus/WOS, 4 публікації мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Викладає навчальні дисципліни: «СМ виховання і навчання РВ дітей дошкільного віку. СМ ігрової діяльності», «Інноваційні технології вивчення, навчання та виховання дітей в системі спеціальної та інклюзивної освіти», «Інклюзивна освіта», «Основи інклюзивної педагогіки», «Основи інклюзивного навчання», «Диференційна діагностика у спеціальній психології та логопсихології», «Спеціальна психологія та логопсихологія з МВ дисципліни», «Музична освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку», «Технології апробації результатів дисертаційного дослідження у галузі Спеціальна освіта».

Нагороди: 

2022 Подяка МОН України
2020 Грамота МОН України
2019 Грамота обласної державної адміністрації
2018 Занесена на Дошку пошани університету «Кращі імені» 
2018 Почесна грамота Сумської обласної ради 
2018 Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації 
2014 Подяка МОН України
2013 Подяка управління освіти і науки Сумської міської ради
2011 Грамота Сумської обласної державної адміністрації
2009 Грамота Сумської обласної державної адміністрації 

Календар подій

arrow_upward