menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка)
Вчене звання:
професор
Професійна кваліфікаціявчитель-логопед першої категорії

Профіль Google Scholar
eSSPU Institutional Repository
Бібліометричний профіль Боряк
ORCID 0000-0003-2484-1237

Scopus ID 57430338900

Web of Science  Researcher ID Z-1041-2018
Researchgate.net/profile/Oksana-Boriak
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Індивідуальна тема наукового дослідження:

З 2019 по цей час «Моделі і технології логокорекційної роботи з особами з системними порушеннями мовлення»
2013-2019 «Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку»
2009-2012 «Корекція просодичної сторони мовлення старших дошкільників з дизартріями»

Відповідальність на кафедрі:

З 2020 р. по цей час Завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
З 2018 р. по цей час Гарант освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) з підготовки фахівців у сфері вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
З 2014 по цей час Відповідальний за наукову діяльність кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
З 2008 по цей час Керівник студентської наукової проблемної групи «Логопедичні моделі та технології при тяжких порушеннях мовлення»

Освіта:

2009-2012 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут корекційної педагогіки і спеціальної психології, навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка
2000-2003 Слов’янський державний педагогічний університет, спеціальність «Дефектологія», кваліфікація логопед шкільних і дошкільних закладів (Диплом про перепідготовку ДСК ВР№ 009938, від 07.04.2003 р.)
1994-1999 Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, спеціальність «Музика і художня культура», кваліфікація вчителя музики, етики, естетики і художньої культури (Диплом СМ № 11867365, від 05.06.1999 р.)
1990-1994 Сумське державне музичне училище імені Д.С. Бортнянського, спеціальність «Теорія музики», кваліфікація: викладач (Диплом з відзнакою ЗВ № 901913 від 15.06.1994 р.)

Досвід роботи в галузі предметної спеціалізації:

2020-по цей час Професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доцент, завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій 
2014-по цей час Доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
2016-2017 Заступник директора Навчально-наукового інститут педагогіки і психології з наукової роботи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доцент
2006-2014 Викладач кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Практичний досвід роботи у закладах освіти / установах /організаціях:

2020-по цей час Вчитель-логопед КУ Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №8 Сумської міської ради(на умовах угоди)
2018 Вчитель-логопед КУ Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради(на умовах угоди)
2003-2006 Вчитель-логопед ДНЗ № 20 «Усмішка»(за сумісництвом)
2007-2009 Вчитель-логопед Сумської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (за сумісництвом)
2003–2007 Вчитель-логопед Сумської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
1999-2003 Вчитель музики Сумської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Присвоєння наукових ступенів та вчених звань:

2022 Присвоєно вчене звання професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (Атестат професора АП № 003766 від 01 лютого 2022 р.)
2019 Захищено докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.23 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та здобуто науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (Диплом доктора наук ДД № 009019 від 15.10.2019 р.)
2014 Присвоєно вчене звання доцента кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології (Атестат доцента 12ДЦ №040949 від 22.12.2014 р.)
2012 Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Корекція просодичної сторони мовлення старших дошкільників з дизартрією засобом логопедичної ритміки» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.23 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (Диплом кандидата наук ДК № 009584 від 26.09.2012 р.)

Підвищення кваліфікації (стажування):

03.08.2020 – 11.08.2020 Куявський університет м. Влоцлавек (Республіка Польща), Міжнародне науково-педагогічне стажування за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 год.) (Сертифікат № PSI-31110-KSWвід 11.09.2020 р.).
16.06.2020 Certificate of attainment in modern languages (№ 000348300)
2020 р. Міжнародний освітній семінар «АВА-терапія. Питання-відповіді» (15 год,, сертифікат ІПП № 007)
2019 р. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» (30 год, сертифікат КУ № 130003)
2015 Академічне товариство Міхала Балудянського, м. Братислава, Словакія, підвищення кваліфікації (120 год).
2012 Інститут корекційної педагогіки і спеціальної психології НПУ імені М.П. Драгоманова, підвищення кваліфікації

Участь у комісіях/радах/колегіях:

З 2020 р. по цей час Голова редакційно-видавничої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2020 р. по цей час Голова ради з забезпечення якості освіти Навчально-наукового інститут педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2020 р. по цей час  Член науково-методичної ради СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2019 р. по цей час  Член редакційно-видавничої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2019 р. по цей час Член координаційної ради СумДПУ імені А. С. Макаренка
2017-2019 Член журі ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади (з міжнародною участю) зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за нозологіями).
З 2018 р. по цей час  Член ВГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів»
2015 р. Член експертної комісії з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» у Київському університеті імені Бориса Гринченко (наказ МОН України від 22.04.2015 № 665-л). 
2015 р. Член експертної комісії проведення ліцензійної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)» у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського (наказ МОН України від 28.05.2015 № 1203-л).
2014 Член експертної комісії (голова) з проведення порівняльного аналізу та встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих закладами освіти інших держав (Лист Департаменту наукової діяльності та ліцензування на проведення порівняльного аналізу: № 6/1-ND-4062-14/NZ-1859-14/E від 01 серпня 2014 року)
З 2014 р.по цей час Член редакційної колегії матеріалів конференцій «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2013 р. по цей час Член редакційної колегії збірника наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2011 р. по цей час Член консультативно-методичного центру «Довіра» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка

Коло наукових інтересів: освіта, логокорекційна робота з особами з особливими освітніми потребами, корекційно-реабілітаційна допомога дітям та молоді з особливими освітніми потребами; формування професійної компетентності фахівців до роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами.

Публікації: понад 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з них 1 публікація у журналах, що індексуються в Scopus/WOS.

Викладає навчальні дисципліни: «Логопедія», «Логопедія з практикумом», «Вступ до спеціальності логопедія», «Спеціальна педагогіка», «Логопедичний масаж», «Логопедичні технології», «Теорія і спецметодика виховання дітей з вадами мовлення», «Інноваційні технології вивчення, навчання та виховання дітей в системі спеціальної та інклюзивної освіти», «Логопедія з методикою викладання дисципліни», «Риторика та культура мовлення», «Комунікативна діяльність осіб з сенсорними порушеннями», «Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності осіб із особливими освітніми потребами», «Методи діагностики та корекції мовленнєвої діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку».

Нагороди: 

2021 Занесена на Дошку пошани університету «Кращі імені»
2019 Грамота МОН України
2018 Грамота обласної державної адміністрації
2018 Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації
2017 Подяка голови Сумської обласної державної адміністрації
2016 Почесна грамота Сумської обласної ради
2014 Подяка МОН України
2012 Подяка управління освіти і науки Сумської міської ради

 

Календар подій

arrow_upward