menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій

доктор педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка), доцент
вчитель-логопед першої категорії

У 1999 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель музики, етики, естетики, художньої культури. У 2003 р. – Слов’янський державний педагогічний університет, ОКР спеціаліст, кваліфікація – логопед шкільних і дошкільних закладів.

На базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки”; у 2019 р. - докторську дисертацію на тему «Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку».

Коло наукових інтересів – моделі та технології логопедичної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення. З 2009 року на кафедрі корекційної та інклюзивної освіти очолює роботу з обдарованою молоддю, підготувала переможців Всеукраїнських (з міжнародною участю) студентських олімпіад з корекційної педагогіки (за нозологіями), дипломантів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Педагогічний стаж – 17 років, з них – 7 років у Сумській спеціальній загальноосвітній школі на посаді вчителя-логопеда, 10 років – в системі вищої педагогічної освіти у СумДПУ імені А.С. Макаренка. У 2016-2017 н.р.виконувала обов’язки заступника з наукової роботи директора НН Інституту педагогіки і психології.

Кількість наукових публікацій - 70, серед них 35 у фахових виданнях, 5 – навчально-методичних посібників, 2 – навчальних, 10 статей у міжнародних виданнях.  

Має нагороди: грамота МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

Календар подій

arrow_upward