menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

посада: завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  

доктор педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка),  професор
вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист 

 У 1981 р. закінчила Ленінградський державний педагогічний інститут ім. О.І. Герцена, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель шкіл сліпих та слабозорих. 

У 2005 р. на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору”. Вчене звання доцента присвоєно у 2009 р. 

У 2013 р. на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію на тему „Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями”. У 2015 році присвоєно вчене звання професора. 

Коло наукових інтересів – модернізація системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю. 

Стаж педагогічної роботи 41 рік, з них 14 років – в системі вищої педагогічної освіти в у СумДПУ імені А. С. Макаренка. З 2006 по 2008 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету педагогіки та практичної психології СумДПУ імені А. С. Макаренка, з 2011 р. – завідувач лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій СумДПУ імені А.С. Макаренка. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (з 2014 р.), Всеукраїнської громадської організації „Асоціація тифлопедагогів України” (з 2006 р.), Європейської організації ICEVI, яка займається науково-практичними питаннями з розвитку та життєдіяльності осіб з порушеннями зору (з 2004 р.). 

Кількість наукових публікацій – 80, серед них 38 у фахових виданнях, 5 – у міжнародних виданнях. Дегтяренко Т.М. є автором 4 монографій, 2 навчальних та 1 навчально-методичного посібника, 1 методичних рекомендацій, 4 з яких мають гриф МОН України. 

Має нагороди: знак "Відмінник освіти України"; почесна грамота МОН України; подяка МОН України; грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА; нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення».

Календар подій

arrow_upward