menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Посада: завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка)
Вчене звання
: професор
Професійна кваліфікація: вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист 
Відмінник освіти України
 

Профіль Google Scholar
eSSPU Institutional Repository
Бібліометричний профіль Дегтяренко
ORCID 0000-0001-7153-9706 
Web of Science  
Researcher ID AAC-8201-2021
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Індивідуальна тема наукового дослідження:

З 2012 р. по цей час «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління» 
2006-2011 «Менеджмент системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями»
2002-2005 «Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору»

Відповідальність на кафедрі:

2020 Створення нового WEB-серверу кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на платформі Discord, що відповідає сучасним тенденціям дистанційного навчання здобувачів вищої освіти
2016 - 2020 Керівництво виконанням колективної наукової теми «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю», що зареєстрована в УкрІНТЕІ (номер державної реєстрації наукової теми: 0116 U 00895)
2019 Розробка документів щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом збільшення ліцензованого обсягу спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем
2018 - 2019 Започаткування підготовки у 2018 р. та гарант освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) з підготовки фахівців у сфері вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
2017 Відкриття (створення) сайту кафедри спеціальної та інклюзивної освіти із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій
2016 - 2019  Започаткування у 2016 р. підготовки докторів філософії PhD (у галузі освіти) та керування програмою ІІІ-го освітньо-наукового рівня доктора філософії (Освітня програма підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 016  «Спеціальна освіта»)
2016 Відкриття (створення) в Scholar профілю кафедри корекційної та інклюзивної освіти (січень 2016 р.)
2011 - 2015 Керівництво виконанням колективної наукової теми «Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю», що зареєстрована в УкрІНТЕІ (номер державної реєстрації – 0111 U 009399)
2011 - 2019 Відкриття у 2011 р. та керівництво міжвідомчою науковою лабораторією корекційно-реабілітаційних технологій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 
З 2009 р. по цей час Керівник студентської наукової проблемної групи «Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю»
2008-2009 Керівник студентської наукової проблемної групи «Моделі інтеграції: сучасний підхід» (з вересня 2008 р.)
2006- 2008 Керівник студентської наукової проблемної «Адаптація особистісно орієнтованих технологій для роботи з дітьми з психофізичними порушеннями»

Освіта:

2008-2012 Інститут спеціальної педагогіки АПН України, докторантура зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка 
2002-2005 Інститут спеціальної педагогіки АПН України, аспірантура зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка 
Закінчила у 1981 Ленінградський державний педагогічний інститут імені О.І. Герцена, спеціальність «Тифлопедагогіка», кваліфікація: Вчитель шкіл сліпих та слабозорих  (Диплом про вищу освіту № 433 від 19 червня 1981 р.)

Досвід роботи в галузі предметної спеціалізації:

2016 по цей час Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
З 2013 р. по цей час  Професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
З 2011 р. по 2019 р. Завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
З 2006 р. по 2008 р. Заступник декана з навчальної роботи факультету педагогіки та практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
З 2006 р. по 2013 р.  Доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
01.02.2006 р. – 01.12.2006 р. Старший викладач кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету імені A.C. Макаренка
01.09.2005 р. – 01.02.2006 р. Викладач кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету імені A. C. Макаренка
2004-2005 Викладач кафедри соціальної та корекційної педагогіки соціально-гуманітарного факультету
2003-2004 Викладач кафедри управління та менеджменту освіти факультету післядипломної та додаткової освіти Сумського державного педагогічного університету імені A.C. Макаренка

Практичний досвід роботи у закладах освіти / установах /організаціях:

2003-2018 Консультант (тифлопедагог) Обласної психолого-медико-педагогічна консультації Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (на умовах угоди)
1985–2005 Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) Сумського спеціального навчально-виховного комплексу «Початкова школа-дошкільний заклад» № 37 «Зірочка» для дітей з вадами зору
1981–1985 Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) Сумського дошкільного закладу № 71 

Присвоєння наукових ступенів та вчених звань:

2015 Присвоєно вчене звання професора кафедри корекційної та інклюзивної освіти (Атестат професора 12ПР №010727 від 30 червня 2015 р.)
2013 Захищено докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки АПН України та здобуто науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (Диплом доктора наук ДД № 001915 від 28 березня 2013 р.)
2009 Присвоєно вчене звання доцента кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології (Атестат доцента 12ДЦ  № 022289 від 19 лютого 2009 р.)
2005 Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки АПН України та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (Диплом кандидата наук ДК № 034194 від 11 травня 2006 р.)

Підвищення кваліфікації (стажування):

2019 Стажування у Collegium Civitas «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (з 08.11.2019 р. по 13.12.2019 р., м. Варшава, Польща) (Сертифікат NR М12019)
2018 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області. Круглий стіл «Професійна підготовка учнів з особливими освітніми потребами: реалії та перспективи» (сертифікат № 024 від 18 березня 2018 р., м. Київ)
2017 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, стажування на кафедрі спеціальної освіти і соціальної роботи (Посвідчення № 154 від 16 листопада 2017 р.)
2016 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, курси підвищення кваліфікації, тема: «Культура наукової української мови» (Посвідчення № 54 від 29 січня 2016 р.)
2003 Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами зору «Левеня», курс навчання зі «Змісту та організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку з вадами зору» (Сертифікат від 05 червня 2003 р.)

Участь у комісіях/радах/колегіях:

2020 Член комісії з експертизи дисертацій Лещій Н.П., Михновецької І.М., Наконечної Л.М., Шевченко В.М. (грудень 2020 р.)
2020 Надання висновку експерта щодо актуальності прикладного дослідження відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України «Особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями зору» (лютий 2020 р.)
2019 Член редакційній колегії колективної монографії: Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі : монографія / Під заг. ред. Боряк О.В., Дегтяренко Т.М. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 257 с.
З 2019 р. по цей час Член Обласної громадської організації «Громадська організація «Наукове товариство інвалідів» «Інститут соціальної політики»)
З 2018 р. по цей час Член координаційної ради СумДПУ імені А. С. Макаренка 
З 2018 р. по цей час Член наукової ради СумДПУ імені А. С. Макаренка 
З 2018 р. по цей час Член професорської ради СумДПУ  імені А. С. Макаренка
2018 Наукове консультування під час проведення експерименту регіонального рівня «Професійна підготовка учнів з особливими освітніми потребами в професійно-технічному закладі як необхідна умова їх соціальної адаптації та подальшої трудової зайнятості» (Наказ Департаменту освіти і науки Сумської ОДА № 463-ОД)
З 2018 р. по цей час Член журі конкурсу творчих робіт (есе) «Світ один на всіх»
З 2018 р. по цей час Написання та участь у реалізації Соціально-освітнього проекту «Світ один на всіх» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
2018 Участь у Дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» (16 березня 2018 р., м. Київ).
2018-2019 Член журі заключного ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019», номінація «Вчитель інклюзивного класу» (наказ МОН України № 117 від 01.02.2019 р. , м. Запоріжжя)
2017-2019 Член журі, член апеляційної комісії, член організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (з міжнародною участю) зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за нозологіями) на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
2017 Член Науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
2017-2019 Участь у роботі робочої групи експерименту регіонального рівня (лист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області від 14.09.2017 р. за № 02-15/227) (14 листопада 2017 р., м. Суми)
2017-2019 Участь у роботі експертної комісії з інноваційної освітньої діяльності при Департаменті освіти і науки Сумської  обласної державної адміністрації (лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 04.09.2017 р. за № 481-ОД) (20 вересня 2017 р.)
З 2017 р. по цей час Членство у редакційній раді: Студентська наука: збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка
2017 - 2020 Членство у редакційній раді: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми
2016 Членство у редакційній колегії: Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю [Суми, листопад 2016 р.)
З 2016 р. по цей час Член вченої ради СумДПУ  імені А. С. Макаренка 
2016 - 2019 Член науково-методичної ради СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2016 р. по цей час Член професорської ради СумДПУ  імені А.С. Макаренка
З 2016 р. по цей час Член науково-технічної ради СумДПУ імені А.С. Макаренка
2016 - 2019 Член видавничо-редакційної ради СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2016 р. по цей час Член Центру трансферу технологій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
2015 - 2019 Член навчально-методичної ради СумДПУ імені А. С. Макаренка 
З 2015 р. по цей час Член навчально-методичної ради (комісії з 2017 р.) Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка 
2015 Член редакційній колегії фахових видань: 1) Особлива дитина: навчання і виховання - № 4, 2015; 2) Особлива дитина: навчання і виховання - № 1, 2015; 3) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології - № 6, 2015; 4) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології - № 7, 2015; 5) Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови - 2015
2015 Відповідальний редактор колективної монографії: Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М.  Дегтяренко, Ю. А. Картавої. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. (м. Суми, березень 2015 р., 252 с.)
З 2014 р. по цей час Член редакційної колегії матеріалів конференцій «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2014 р. по цей час Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
2014 Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. № 793 та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 26.04.2014 р. включена у склад спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіка НАПН України 
2014 Згідно з листом управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України №6/1-ND-4062-14/NZ-1859-14/E від 01.08.2014 р. та наказом в. о. ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка №162 від 14 серпня 2014 р., в період з 14 по 27 серпня 2014 року включно, проводила порівняльний аналіз змісту навчального плану спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка) освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» заочної форми навчання Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Україна) та додатку до диплому про освіту (№ 587 від 02 липня 2014 року) за спеціальністю Олігофренопедагогіка з терапією через мистецтво, освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» заочної форми навчання, виданого Малопольською вищою школою в Бжеську (Республіка Польща) на ім’я Мровцої Моніки Анети (серпень 2014 р.)
2014 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення ліцензійної експертизи» від «25» квітня 2014 року №1427 л та відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» була затверджена членом експертної комісії з метою проведення ліцензійної експертизи перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.01010501 «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Рівненської обласної ради. (в період з 12 по 14 травня 2014 року включно)
2014 Надання висновку експерта для відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України щодо теми фундаментального (комплексного) дослідження Інституту спеціальної педагогіки НАПН України «Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні» (лютий 2014 р.) 
З 2013 р. по цей час Член вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ  імені А. С. Макаренка 
З 2013 р. по цей час Член редакційної колегії збірника наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
З 2011 р. по цей час Член консультативно-методичного центру «Довіра» кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка
2013 Включена у склад науково-творчого колективу з розроблення Типових навчальних планів та навчальних програм для школи І ступеня (підготовчий, 1-4 класи) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України № 1517 від 29.10.2013 р.)
2009 Член редакційної колегії збірника «Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями : матеріали науково-практичного семінару «Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіка): взаємозв’язки і взаємозбагачення». – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – Вип.1.
З 2006 р. по цей час Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України»
З 2004 р. по цей час Член Європейської організації ICEVI, яка займається науково-практичними питаннями з розвитку та життєдіяльності осіб з порушеннями зору

Коло наукових інтересів: модернізація системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.
Викладає навчальні дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Неврологічні основи логопедії», «Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення», «Методика навчання незрячих читанню та письму», «Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями зору», «Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти дітей із інтелектуальними та мовленнєвими порушеннями», «Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти дітей із сенсорними порушеннями», «Спеціальна педагогіка з методикою викладання дисципліни», «Докторський семінар з теоретичних та методичних засад педагогічних досліджень у галузі спеціальної освіти», «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю».

Нагороди:

2020-2021 Занесена на Дошку пошани університету «Кращі імені» 
2019 Подяка Міністерства освіти і науки України (№1/11- 4183 від 25.04.2019 р.)
2019 Подяка Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (наказ ІМЗ № 37 від 22.04.2019 р.)
2018 Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (№ 101)
2018 Грамота університету
2017 Грамота Національної академії педагогічних наук України
2017 Подяка університету
2016 Грамота Сумської обласної ради
2016 Подяка університету
2015 Подяка Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
2015 Грамота університету
2014 Подяка Міністерства освіти і науки України
2013 Грамота управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
2006 Почесна грамота університету
2004 Почесна грамота Сумського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України
2002 Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
2001 Почесна грамота Міністерства освіти України
1996 Грамота управління освіти Сумської обласної державної адміністрації 

 

Сайт Міністерства освіти і науки України 

Scopus ID https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&affilName=Sumy+State+Pedagogical+University+named+after+A.S.+Makarenko%2c+Sumy%2c+Ukraine&sid=48d95d17cd5b58a5f344d69486e227f6&sot=al&sdt=al&sl=112&s=AUTHLASTNAME%28Dehtiarenko%29+AND+AFFIL%28Sumy+State+Pedagogical+University+named+after+A.S.+Makarenko%2c+Sumy%2c+Ukraine%29&st1=Dehtiarenko&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=4ee49afc6923f831c3de4bcc3afe4b61 

Календар подій

arrow_upward