menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

23 червня 2021 року гарантом освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» було взято участь у круглому столі «Шляхи розвитку освітньо-наукової програми 011 освітні, педагогічні науки», що організовано кафедрою педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Під час зустрічі обговорено питання щодо перспектив розвитку освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки та проблем у процесі її реалізації, висвітлено досвід проходження акредитації іншими кафедрами та надано рекомендації щодо оптимізації освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

Учасниками дискусії стали представники закладів вищої освіти України, зокрема:

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Кудріна О.Ю., доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи, Бойченко М.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Семеніхіна О.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, Сбруєва А.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Бондаренко Ю. А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Огієнко О.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Чистякова І.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки);
Житомирського державного університету імені Івана Франка (Антонова О.Є., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами);
Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця (Борова Т.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу);
Рівненського державного гуманітарного університету (Петренко О.Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання);
Волинського національного університету імені Лесі Українки (Пріма Р.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти);
Вищої школи Класичного приватного університету (Сущенко А.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки);
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Філоненко О.В., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти);
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Чепіль М.М., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти)

Календар подій

arrow_upward