menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

23 червня.2021 року на засіданні кафедри спеціальної та інклюзивної освіти відбулася звітна конференція аспірантів денної та вечірньої форм навчання спеціальності Спеціальна освіта. На засідання були присутні проректор з наукової роботи – д. економ. наук, проф. О.Ю. Кудріна та фахівець відділу аспірантури О.В.Єлецька.

Вступне слово проголошено завідувачем кафедри, д.пед.наук, проф. Т.М. Дегтяренко. Загальний звіт з науково-дослідної діяльності аспірантів за 2020-2021 н.р. презентовано гарантом ОНП д.пед.наук., проф. Ю.А. Бондаренко. Аспірантами І.Б. Гузь (І р.н.), Т.О. Гусєва (ІІ р.н.), Ю.О. Крикуненко (ІІ р.н.), О.В. Паладич (ІІІ р.н.), О.С. Позняк (ІІІ р.н.), М.І. Бодарєвою (ІІІ р.н.) представлено індивідуальні звіти. Викладачами кафедри спеціальної та інклюзивної освіти під час засідання було запропоновано низку запитань щодо уточнення змісту звіту та перспектив подальшої науково-пошукової роботи. Проф. О.Ю. Кудріною надано рекомендації щодо інтенсифікації змісту дисертаційних досліджень аспірантів та їх публікаційної діяльності. Єлецька О.В. звернула увагу на позитивну динаміку у проведенні звітування, оформленні документації.

 

Календар подій

arrow_upward