menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

9 жовтня 2020 року на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації аспірантки кафедри Сіденко Юлії Олександрівни на тему «Педагогічні умови формування пізнавальної готовності старших дошкільників з розладами аутистичного спектру до навчальної діяльності» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Колишкін Олександр Володимирович.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили: доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Бондаренко Юлія Анатоліївна.

За підсумками засідання учасниками фахового семінару було прийнятo рішення, що дисертація Сіденко Юлії Олександрівни на тему «Педагогічні умови формування пізнавальної готовності старших дошкільників з розладами аутистичного спектру до навчальної адіяльності» відповідає спеціальності та вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, і рекомендується до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

 

Календар подій

arrow_upward