menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

28 березня 2024 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта у межах освітнього компоненту «Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку» доктором педагогічних наук, професором Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Миколою СУПРУНОМ було проведено гостьову лекцію на тему «Роль корекційного педагога в розвитку дитини з особливими освітніми потребами: історія, сучасність, перспективи».

Микола Олексійович зробив ретроспективний аналіз витоків, становлення і розвитку спеціальної педагогіки, проаналізував науковий і педагогічний шлях відомих українських учених-дефектологів В.І. Бондаря, І. Г. Єременка, В. М. Синьова, Є. Ф. Соботович та інших.

Наголосив на необхідності постійного самовдосконалення вчителя-дефектолога, на відповідальності педагога за всебічний розвиток дитини з особливими освітніми потребами, його впливу на світогляд і становлення дитини. Лектором було наведено велику кількість прикладів з особистого наукового та життєвого досвіду, що дозволило слухачам більш конкретніше сформувати образ майбутнього корекційного педагога.

На відкриту лекцію професора Миколи СУПРУНА завітали здобувачі першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, а також здобувачі з Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Календар подій