menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Участь ПВС кафедри у Круглому столі «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти: європейський досвід» Донбаського державного педагогічного університету

27 березня 2024 року у Донбаському державному педагогічному університеті було проведено Круглий стіл «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти: європейський досвід», на якому піднімалися актуальні питання сучасної спеціальної та інклюзивної освіти в умовах воєнного стану. Велика кількість питань була присвячена психологічному супроводу осіб із посттравматичним стресовим розладом в умовах воєнного стану, безпеці інклюзивного середовища, системі освіти дітей з особливими освітніми потребами в умовах війни та післявоєнний період, утвердженню дистанційної форми навчання дітей з ООП в умовах кризових викликів та інші.

На круглому столі виступили провідні науковці України – учені з Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Донбаського державного педагогічного університету та інших навчальних і наукових установ.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка представили завідувач-професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор Оксана БОРЯК, яка розкрила присутнім особливості логопедичного супроводу дітей із особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання. Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Юрій КОСЕНКО висвітлив питання застосування інноваційних технологій формування історичних уявлень у школярів з інтелектуальними порушеннями.

На круглому столі були присутні практичні фахівці з різних регіонів України. Багато корисного почерпнули для себе здобувачі вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Календар подій