menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

18 травня 2023 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулася Х – Ювілейна, Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців».

Для участі у Конференції було зареєстровано 202 учасника, серед яких практичні працівники та представники вищих закладів Польщі, Німеччини, Молдови, Італії, Чехії.

Дякуємо співорганізаторам Конференції: кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; кафедрі дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»; науково-дослідній лабораторії інклюзивної педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; кафедрі дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету; кафедрі спеціальної освіти та соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З вітальним словом до Учасників Конференції звернулися: перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор Любов ПШЕНИЧНА; проректор з наукової (науково-педагогічної) роботи,доктор економічних наук, професор Ольга КУДРІНА; проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Світлана МИРОНОВА; директор Навчально-наукового інститут педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор Світлана КОНДРАТЮК; заступник директора Навчально-наукового інститут педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка з наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент Антон ВЕРТЕЛЬ.

Конференція проходила на трьох науково-практичних платформах.

Теоретична частина – презентація науково-практичних доповідей.
ПЛАТФОРМА 1 – «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного часу».
ПЛАТФОРМА 2 – «Партнерська взаємодія в спеціальній та інклюзивній освіті: педагогічний та психологічний аспекти».
ПЛАТФОРМА 3 – «Психолого-педагогічна та соціальна реабілітація дітей і дорослих в умовах військового стану».

Практична частина – представлення вебінарів, майстер-класу.
ПЛАТФОРМА 1 – Вебінар: «Міофункціональні порушення у дітей: діагностика та корекція» (Анна Курєнкова, доктор філософії (PhD) 016 Спеціальна освіта, старший викладач кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна).
ПЛАТФОРМА 2 – Вебінар: «Створення логопедичних інтерактивних ігор на онлайн платформах» (платформа Zoom) (Віра Товт, здобувачка вищої освіти спеціальності Спеціальна освіта, четвертого року навчання факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна).
ПЛАТФОРМА 3 – Майстер-клас: «Використання арт-терапевтичних технологій в роботі з дітьми з ООП» (платформа Zoom) (Анна Чобанян, кандидат психологічних наук, доцент; Інна Губар, здобувачка спеціальності 016 Спеціальна освіта, третього року навчання, Сумський державний педагогічний університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна).

Робота учасників Конференції була плідною і насиченою. По завершенню відбулося підбиття підсумків, прийняття резолюції Конференції.

Уклінно дякуємо Збройним Силам України за можливість навчатися, працювати; за віру в Перемогу і мир

Програма Х Міжнародної конференції _Суми 2023


За результатами конференції надруковано збірки наукових праць її учасників: 

Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наукових праць. Вип. 11. Том 1. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. 286 с.

Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наукових праць. Вип. 11. Том 2. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023.176 с.

Календар подій