menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

14 березня 2023 року відбувся науково-методичний семінар «Наукові дослідження в магістерській роботі»,

в межах якого здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта денної і заочної форм навчання познайомилися з алгоритмом написання наукового дослідження. Спікери семінару – професор Оксана Боряк, доцент Олександр Колишкін, професор Тетяна Дегтяренко, розповіли магістрантам про нормативно-законодавчі документи, які регламентують процедуру написання та захисту кваліфікаційної роботи в СумДПУ імені А.С. Макаренка; перевірку на плагіат; апробацію результатів наукового дослідження тощо.
Семінар був змістовним та інформативним.
Дякуємо всім учасникам.

Календар подій