menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

9 березня 2023 року відбулося розширене засідання робочої групи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка щодо внесення змін після оприлюднення проєктів ОП першого, другого, третього рівнів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Було розглянуто та внесено зміни за результатами опитування здобувачів ВО, випускників; пропозицій стейкхолдерів та академічної спільноти.

Календар подій