menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

17 червня 2022 року на засіданні кафедри спеціальної та інклюзивної освіти відбулася звітна онлайн конференція аспірантів денної та вечірньої форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Загальний звіт з науково-дослідної діяльності аспірантів за 2021-2022 н.р. презентовано гарантом ОНП д.пед.наук., проф. Ю.А. Бондаренко. Аспірантами О.В. Боряк (І р.н.), А.А. Войтенко (І р.н.), І.Б. Гузь (ІІ р.н.), Т.О. Гусєва (ІІІ р.н.), Ю.О. Крикуненко (ІІІ р.н.), О.В. Паладич (ІІІ р.н.), О.С. Позняк (ІV р.н.), М.І. Бодарєвою (ІV р.н.) представлено індивідуальні звіти. Викладачами кафедри спеціальної та інклюзивної освіти під час засідання було запропоновано низку запитань щодо уточнення змісту звіту та перспектив подальшої науково-пошукової роботи. 

Календар подій

arrow_upward