menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

11 січня 2022 року проведено зустріч аспірантів спеціальності 016 Спеціальна освіта з представником студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Таран Євгенією та начальником центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидатом педагогічних наук Ячменик Мариною Михайлівною.

Євгенією Таран висвітлено завдання, функції та обов’язки студентського самоврядування інституту, перспективні напрями співпраці зі здобувачами освіти третього (освітно-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.
У межах зустрічі здобувачів освіти цікавили питання взаємодії зі студректором, матеріальної підтримки наукової діяльності, участі студентського самоврядування у перегляді чи моніторингу ОНП, доступності інформації студсамоврядування у соціальних мережах та на сайті Університету, можливості анонімного звернення.
Мариною Михайлівною Ячменик представлено реалізацію стратегічних цілей розвитку Університету щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг.

 

Календар подій

arrow_upward