menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

01 червня 2020 року стейкхолдери з м. Київ Кобильченко Вадим Володимирович та Омельченко Ірина Миколаївна брали участь у проведенні Докторського семінару з теоретичних та методичних засад педагогічних досліджень у галузі спеціальної освіти, який проводила лектор – доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Тетяна Миколаївна.

 

До Докторського семінару, який проводився для аспірантів третього року навчання (Махоня Вадим Ігоревич), у якості стейкхолдерів активно долучилася аспіранти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Стайко Олена Сергіївна, Бодарєва Марія Ігорівна (аспіранти другого курсу), Крикуненко Юлія Олександрівна, Паладич Олександр Вікторович (аспіранти першого курсу).

В основу лекції було покладено знання Кобильченко Вадима Володимировича, який має багатий досвід проведення експертизи кандидатських та докторських наукових досліджень, які подаються на захист на здобуття наукового ступеня. Присутніми були поставлені запитання до відповіді на які долучилася Омельченко Ірина Миколаївна.

Висловлені поради будуть застосовані не тільки здобувачами ступеня доктора філософії під час написання наукових досліджень, а й гарантом освітньої програми  для удосконалення освітніх компонентів освітньо-наукової програми Спеціальна освіта, за  якою у СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснюється підготовка на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Глибоко вдячні колегам, які  виступили у ролі стейкхолдерів та доповідачів на докторському семінарі: Кобильченко Вадиму Володимировичу, головному науковому співробітнику відділу освіти дітей з порушеннями зору, доктору психологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Омельченко Ірині Миколаївні, старшому науковому співробітнику відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, доктору психологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, за знання, передані здобувачам ступеня доктора філософії,  та за професійність наукової дискусії.

Календар подій

arrow_upward