menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Добрий день, шановні здобувачі вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Нагадуємо Вам, що якщо: 1) Ви здобуваєте вищу освіту за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія). По завершенню навчання на другому (магістерському) рівні освіти Ви можете претендувати на посади корекційного педагога та логопеда; 2) Ви здобуваєте вищу освіту за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка). По завершенню навчання на другому (магістерському) рівні освіти Ви можете претендувати на посади тифлопедагога та сурдопедагога.  

На сучасному ринку праці існує конкуренція серед бажаючих зайняти певну посаду, й переможцями стають ті хто професійно компетентний, має ґрунтовні знання, вміння та навички за своєю спеціальністю. Тому, професорсько-викладацький склад кафедри під час складання освітньо-професійних програм, що вказані вище, передбачав, що Ви будете вивчати не тільки обов’язкові навчальні дисципліни, які формують ваші компетентності за обраною спеціальністю, а й будети намагатися поглиблювати здобуті знання, вміння та навички шляхом опанування навчальних дисциплін за вибором.

На жаль на сьогодні університет фінансово не може забезпечити на 100-відсотків індивідуальну траєкторію кожного здобувача вищої освіти з опанування дисциплін за вибором. Тому, Ваш вибір навчальної дисципліни буде корелюватися вибором Ваших одногрупників та, в свою чергу, впливати на вибір навчальних дисциплін Ваших одногрупників. в робочий навчальний план буде включена дисципліна, що набрала більшу кількість ваших виборів (рішення прийнято на засіданні кафедрі спеціальної та інклюзивної, протокол № , від 2018 р.????).

Акцентуємо Вашу увагу на тому, що навчальний відділ під час розробки робочих навчальних планів за вашою спеціальністю на наступний навчальний рік, буде враховувати думку/вибір здобувачів ВО вашої групи (студентів/магістрантів/аспірантів), і в них буде включено ті дисципліни, які Ви зараз маєте позначити у запропонованій вам куратором групи анкеті (або самостійно у електронній формі) й які отримають, з поміж двох дисциплін запропонованих для вибору, переважну більшість голосів.

Якщо Ви заповнюєте електронну форму – із запропонованих Вам варіантів  виберіть та позначте правильну відповідь.
Якщо Ви заповнюєте форму письмово – поставте перед обраною Вами для вивчення дисципліною позначку (+).
Відповідати можна анонімно. Прізвище, ім’я, по-батькові вказується за бажанням.

Пропонуємо, відповідно майбутнім Вашим професійним (практичним та науковим) інтересам вибрати дисципліни з переліку тих,  які будуть вивчатися у наступному семестрі. Вони надаються списком, з переліком дисциплін за двома блоками, втім позначення їх за блоками не має впливати на Ваше рішення.

Пояснюємо детальніше, чому дисципліни за вибором об’єднані у 2 блоки дисциплін. Нами, під час складання переліку дисциплін певного блоку, враховано: 1) кількістю кредитів та годин, відведених на їх вивчення у певному семестрі, для того, щоб забезпечити здобувачам ВО виконання навчального плану; 2) передбачена можливість їх взаємозаміни ("парність" за навчальним планом Вашої спеціальності). Ще раз підкреслюємо - чим більшу кількість виборів здобувачів ВО вашої групи отримає дисципліна з блоку – та й залишається для вивчення.

 З повагою, куратори академічних груп

Календар подій

Контактна інформація

Контактний телефон кафедри:
(0542) 68-59-43

E-mail: [email protected]

 Абітурієнтам - детальна інформація

arrow_upward