menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

16 червня 2022 року на платформі Zoom відбувся комплексний онлайн іспит аспірантів III року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта у формі передзахисту. На заході були присутні наукові керівники аспірантів.

Здобувачі третього рівня вищої освіти висвітлили свої напрацювання з теми дисертаційного дослідження, (супроводжуючи презентацією), обговорили основні нагальні питання, отримали уточнення та рекомендації від професорсько-викладацького складу щодо продовження написання дисертаційного дослідження та подальших перспектив успішного його захисту.

Календар подій

arrow_upward