menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

доктор педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка),
професор

У 1989 р. закінчила з відзнакою відділення початкових класів Коростишівського педагогічного училища імені І. Я. Франка, набула кваліфікації – вчитель початкових класів. У 1994 р. закінчила з відзнакою НПУ імені М.П. Драгоманова і здобула спеціальність “Сурдопедагогіка, українська мова і література”.

З 1994 року і по теперішній час працює на посаді головного наукового співробітника відділу навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Вечірня спеціальна середня школа України для осіб з вадами слуху (становлення і розвиток)” та докторську – “Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих” у 2010 році. Друге вчене звання – професора присвоєно у 2013 р.

Коло наукових інтересів – теорія, методика і практика сурдопедагогіки соціокультурного напряму, спеціальної психології; концептуальні засади нормативно-правового, організаційно-методичного розроблення і використання української жестової мови (УЖМ) як мови, засобу навчання, предмету вивчення; лінгвальні основи вивчення УЖМ (жестівники, функції мови, розділи мови, структурні компоненти жесту, значення жесту та ін.).

Стаж педагогічної роботи – понад 17 років набувався у: ВЗСШ № 27 м. Києва (на посаді вчителя-дефектолога), НПУ імені Драгоманова (від старшого викладача до посади професора), Центру професійно-технічної освіти НАПН України (на посаді провідного наукового співробітника) та ін.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з корекційної педагогіки – 13.00.03 та спеціальної психології – 19.00.09; член редакційної колегії фахового часопису “Особлива дитина: навчання і виховання” Інституту спеціальної педагогіки НАПН України; член Експертної ради з питань жестової мови ЦП УТОГ.

Налагоджена співпраця з Канадським центром вивчення глухоти університету Альберти (Канада), Міжнародним центром жестових мов (Швеція), ЦП УТОГ, Об’єднанням нечуючих педагогів, Радою перекладачів жестової мови, навчально-реабілітаційними центрами та спеціальними навчальними закладами України для глухих та слабкочуючих України.

Загальна кількість публікацій – до 200, серед них 143 у фахових виданнях, 25 – у міжнародних виданнях. Є автором 2 монографій, 10 посібників, програм, різноманітних жестівників, 5 підручників, методичних рекомендацій, статей, тез. На 10 найменувань продукції є авторське право. Електронна бібліотека НАПН України поступово поповнюється і публікаціями останніх років (Режим доступу  http://lib.iitta.gov.ua).

Під керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації в галузі корекційної педагогіки: Лопатко Л.А. (2011), Воробель Г.М. (2012), Адамюк Н.Б. (2013), Дробот О.А. (2017), двоє з яких – з числа нечуючих.

Має нагороди: знак "Відмінник освіти України", грамоти Президії НАПН України, мера Києва. Подяки: КМ України, Об’єднання нечуючих педагогів, ЦП УТОГ, навчально-реабілітаційних центрів.

Календар подій

arrow_upward