menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

доктор психологічних наук (19.00.08 – спеціальна психологія), 
старший науковий співробітник

У 1984р. закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) за спеціальністю – 20111 „Дефектологія”. Присвоєна кваліфікація: вчитель та логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Оптимізація спілкування учнів 5–8 класів шкіл для сліпих” (13.00.03 – спеціальна педагогіка) захищена у 1995 році в Українському державному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Теоретико-методичні засади психологічного супроводу підлітків з глибокими порушеннями зору” (19.00.08 – спеціальна психологія) захищена у 2010 році в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів – методологія спеціальної психології; проблема поліфакторної депривації особистісного розвитку дітей та підлітків; теорія і практика тифлопсихології; психологія дітей і підлітків з глибокими порушеннями зору; теорія і методика психологічного та психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного і шкільного віку.

Стаж науково-педагогічної роботи – 34 роки (з них 28 років – науковий стаж). Член спеціалізованих вчених рад Д 26.450.01 та Д 26.450.02 із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (з 2011 р.).

Член редколегій зарубіжних і українських наукових журналів та часописів, а саме:
TEKA-Archives of the Commission of Medical Sciences, Polish Academy of Sciences Branch in Lublin;
Особлива дитина: навчання і виховання;
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць;
Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб. наук. праць;
Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: зб.наук. праць;
Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Корекійна педагогіка і психологія: збірник наукових праць;
Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби.

Кількість наукових публікацій – 196. З них після захисту кандидатської дисертації 162. З них після захисту докторської дисертації 75.

Основні публікації:
Автор і співавтор шести наукових та навчально-методичних посібників, один з яких має гриф МОН України.

Монографії:
Кобильченко В.В. Соціально-психологічні основи розвитку та корекції особистості підлітка в нормі і при патології зору: монографія / В.В.Кобильченко. – К.: Освіта України, 2010. – 552 с.

Кобыльченко В.В. Становление личности дошкольника в норме и при нарушениях зрения: монография / В.В. Кобыльченко. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 540 с.

Кобильченко В.В. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору: монографія / В.В. Кобильченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 205 с.

Кобильченко В.В. Теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору / В.В. Кобильченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. – 367 с.

 

Має нагороди: почесні грамоти і дипломи НАПН України.

Календар подій

arrow_upward