menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка є випускаючою кафедрою, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями:

– 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія). Форма навчання: денна/заочна. Термін навчання: денної форми – 1,4 роки, заочної – 1,4 роки. Детальна інформація про умови вступу в магістратуру (на основі ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра) розміщена на наступній сторінці;

– 016 Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка). Форма навчання: заочна. Термін навчання: 1,4 роки. Детальна інформація про умови вступу в магістратуру (на основі ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра) розміщена на наступній сторінці.

 
Прийом документів до вступу у липні 2020 р.
 
неділя, 5 липня 2020 року, початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра (без ЄВІ) (за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
четвер, 23 липня 2020 року, закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістр (без ЄВІ) (за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
 
Вступні випробування для вступу за ОР Магістр (без ЄВІ) з 24.07.20 р. по 30.07.20 р.
 
 
Прийом документів до вступу у вересні 2020 р.
 
вівторок, 1 вересня 2020 року, початок прийому заяв та документів (2-й період вступу)на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  за ОР Бакалавр та ОР Магістр
п'ятниця, 18 вересня 2020 рокузакінчення прийому заяв та документів (2-й період вступу) на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ОР Бакалавр та ОР Магістр 

Правила прийому на навчання 2020 р.

 

Календар подій

Контактна інформація

Контактний телефон кафедри:
(0542) 68-59-43

E-mail: [email protected]
Skype: corped

 Абітурієнтам - детальна інформація

 

arrow_upward