menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

2020 Детальна інформація щодо вступу на спеціальність 016 Спеціальна освіта

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка є випускаючою кафедрою, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю:

– 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія). Форма навчання: денна/заочна.

Набір здійснюється на Ι курс (термін навчання – 4 роки). Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється за  сертифікатами ЗНО з предметів: українська мова та література (профільний); біологія; історія України або іноземна мова. Детальна інформація про вступ на перший курс (після закінчення школи) розміщена на наступній сторінці.

Набір здійснюється на ΙІ курс (термін навчання – 3 роки). Умови вступу: зарахування здійснюється на основі наявності у вступника ступеня молодшого спеціаліста за різними неспорідненими спеціальностями (технічними, медичними, сільськогосподарськими, економічними, ветеринарними, педагогічними та ін. на рівні закладів вищої освіти – коледж, технікум, училище) на підставі усного складання вступного випробування за фахом – Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта». Детальна інформація про вступ на другий курс (після закінчення коледжу) розміщена на наступній сторінці.

Набір здійснюється на ΙІ курс студентів 2 та 3 курсів – паралельно з навчанням за основною спеціальністю у закладі вищої освіти (перехресний вступ на підставі усного складання вступного випробування за фахом – Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта»Умови вступу: подання документів (заява) до 15 вересня 2019 р.; іспит у вересні 2019 р. Умови навчання: форма навчання – заочна; фінансова основа – комерційна. Детальна інформація про вступ на другий курс (перехресний вступ) розміщена на наступній сторінці.

Випускники здобувають кваліфікацію – бакалавр освіти. Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Асистент логопеда. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Випускники можуть працювати у спеціальних дошкільних навчальних закладах; дошкільному навчальному закладі (логопедичні групи); спеціальних загальноосвітніх школах; загальноосвітніх школах з інклюзивним та інтегрованим навчанням; соціально-реабілітаційних, абілітаційних центрах, установах; ресурсних центрах з підтримки інклюзивної освіти; управліннях освіти і науки.

Правила прийому на 2020 р.

Перелік конкурсних предметів для здобуття ступеня бакалавра на відкриті та закриті конкурсні пропозиції

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А.С. Макаренка за ступенем Бакалавр

Календар подій

Контактна інформація

Контактний телефон кафедри:
(0542) 68-59-43

E-mail: [email protected]
Skype: corped

 Абітурієнтам - детальна інформація

 

arrow_upward